BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembeza Jerzy (Koszalin University of Technology, Poland), Przekota Grzegorz (Koszalin University of Technology, Poland)
Tytuł
Using of the VAR Model in Analysis of Interest Rates Relationship in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 321-327, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Zmienne stopy procentowe, Model wektorowej autoregresji
Interest rate, Variable interest rates, Vector Autoregression Model (VAR)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu analizowano powiązania pomiędzy dziennymi, miesięcznymi, rocznymi i pięcioletnimi stopami procentowymi w Polsce. W analizie wykorzystano modele VAR, funkcje odpowiedzi na impuls oraz dekompozycję wariancji. Uzyskane wyniki wskazują, że dominuje oddziaływanie stóp długookresowych na stopy krótkookresowe. Taki charakter powiązań wskazuje na występowanie zwrotnej, wzmocnionej reakcji stóp procentowych. (abstrakt oryginalny)

In this research it is examined the relationship between daily, monthly, yearly and 5-yearly interest rates in Poland. VAR model was used in analyze, the impulse response function and variance decomposition. These results indicate that there is influence of long-term interest rates on short-term rates. Such a relationship indicates the presence of feedback, an enhanced response rates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Campbell J. Y., Shiller R.J.(1987), Cointegration and tests of present value models, Journal of Political Economy, 95, 1062-1088.
  2. Engle R.F., Granger C.W.J.(1987), Cointegration and error correction: representation, estimation and testing, Econometrica, 55, 251-276.
  3. Enders W.(2004), Applied econometric time series, Wiley, ss.460.
  4. Evans M., Levis K.(1994), Do stationary risk premia explain at all? Evidence from the term structure, Journal of Monetary Economics, 33, 285-318.
  5. Lange R.H.(2005), Determinants of the long-term yield in Canada: an open economy VAR approach, Applied Economics, 37, 681-693.
  6. Mankiw G.N.(1986), The term structure of interest rates revisited, Brooking Papers on Economic Activity, 1,61-110.
  7. Quiros-Romero G., Sosvilla-Rivero S.(1997), Do short-term interest rates influence long-term interest rates? Empirical evidence from some EMS countries, Applied Economics Letters, 4,449-451.
  8. Sellon G.H.(2004), Expectations and the monetary price transmission mechanism, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, Fourth Quarter, 5-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu