BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczak Alina (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Inequality and Welfare Effects of Changes in Income Components in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 281-293, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Dochody gospodarstw domowych, Rozkład dochodów, Analiza nierównomierności rozkładów, Dobrobyt, Dobrobyt społeczny, Współczynnik Giniego
Household income, Income distribution, Unequal distribution analysis, Prosperity, Social welfare, Gini coefficient
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Skrócone funkcje dobrobytu uzależnione od średniego poziomu dochodów oraz miary nierównomierności rozkładu stanowią proste narzędzie służące do analizy i porównywania dobrobytu społecznego. Jedną z takich funkcji jest funkcja dobrobytu społecznego Sena wykorzystująca jako miarę nierównomierności współczynnik Giniego, uznawany przez wielu statystyków i ekonomistów za najlepszą syntetyczną miarę koncentracji. Funkcja ta może być zmodyfikowana poprzez uwzględnienie parametru określającego stopień awersji do nierównomierności. Celem pracy było zbadanie wpływu zmian w poszczególnych składnikach dochodów na zmiany nierównomierności całego rozkładu oraz na zmiany poziomu dobrobytu. Do tego celu wykorzystana została między innymi dekompozycja współczynnika Giniego według źródeł dochodu. Pozwoliło to na ocenę które składniki dochodu mają największy wpływ na poziom i zmiany koncentracji rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce a co za tym idzie także na dobrobyt społeczny. Obok dochodów gospodarstw domowych rozważane były także dochody ekwiwalentne uwzględniające efekty skali związane z rozmiarem gospodarstwa domowego. (abstrakt oryginalny)

Abbreviated social welfare functions, dependent on average income and a concentration coefficient, are a simple tool used for comparisons of income distributions. The social welfare function proposed by Sen is based on the Gini ratio which is considered to be the best synthetic measure of income inequality. This function can be generalzed by introducing the parameter measuring the level of inequality aversion. The aim of our work was to testify the influence of particular income sources on overall income inequality and social welfare. To do this, the Gini index decomposition by income components was used. It allowed examining how policy changes concerning income distributions can be assessed in terms of their effect upon both inequality and the level of social welfare. The calculations were based not only on family income but also on equivalent income taking into account family size. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gini C. (1912), Variabilita'е Mutabilita' Studí Economicogiuridici Universita' di Cagliari, III, 2a, Bologna, 1-156.
  2. Dagum C. (1977), A New Model of Personál Income Distribution. Specification and Estimation, Economie Apliquee', XXX(3), 413-136.
  3. Lorenz M. (1905), Methods of Measuring the Concentration of Wealth, Publications of ASA, vol. 70,209-219.
  4. Lerman R. Yitzhaki S. (1985), Income Inequality Effects by Income Source: A New Approach and Applications to the United States, Review of Economics and Statistics, vol.67 151-156.
  5. Lerman R. Yitzhaki S. (1984), A Note on the Calculation and Interpretation of the Gini Index, Economics Letters 15, 363-368.
  6. Rawls J.(1974), Some Reasons for Maximin Criterion, American Economic Rewiev, 141-146.
  7. Sen A. (1973), On Economic Inequality, Oxford, Clarendon Press.
  8. Stark 0., Taylor J.E.,Yitzhaki S.(1986), Remittances and Inequaity, Economic Journal, vol.96, 21-37.
  9. Stuart B. (1954), The Correlation between Variable-values and Ranks in Samples from a Continuous Distribution, British Journal of Statistical Psychology, vol. 7, 37-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu