BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Major Tomasz (Izba Pracodawców Polskich), Pawłowska Beata
Tytuł
Ubezpieczenia społeczne pracowników migrujących w UE w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
Social Insurance of Migrants Employees in Jurisdiction of Polish Supreme Court
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 10, s. 33-37
Słowa kluczowe
Sąd Najwyższy, Ubezpieczenia społeczne, Migracja ludności, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Supreme Court, Social insurance, Population migration, Supreme Court jurisdiction
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Sąd Najwyższy wydał w ostatnim czasie kilka bardzo ciekawych wyroków dotyczących ubezpieczeń społecznych w sytuacji tzw. transgranicznego ubezpieczenia. Autorzy omawiają trzy najważniejsze - ich zdaniem - wyroki w tym zakresie. Pierwszy z 27 października 2009 r. dotyczy ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych za granicę przez polską agencję pracy tymczasowej, dwa pozostałe z 5 listopada 2009 r. i z 25 listopada 2009 r., dotykając tematyki delegowania pracowników, traktują przede wszystkim o pracownikach wykonujących jednocześnie pracę w więcej niż jednym kraju członkowskim. Orzeczenia te odnoszą się wprawdzie do stanu prawnego obowiązującego przed 1 maja 2010 r., jednak niektóre z tez są aktualne również na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, szczególnie te dotyczące pracowników oddelegowanych. Należy także podkreślić, że wiele spraw nadal toczy się przed polskimi sądami i długo jeszcze przepisy rozporządzeń 1408/71 oraz 574/72 „będą towarzyszyły” polskim firmom działającym na rynkach europejskich. (abstrakt oryginalny)

The Supreme Court recently issued a number of very interesting judgments concerning social security in a situation known Cross-border insurance. In this study, we want to consider three the most important verdict. First of all, 27 October 2009 about to social security for workers posted abroad by Polish temporary employment agency. Other verdicts concern the employees while performing work in more than one member state. We should remember that many issues still pending before the Polish courts and for a long time, regulations 1408/71 and 574/72 will be accompanied by the Polish companies operating in the European markets. We have therefore decided that the publication of views a bit closer to the issue of Polish judicial posting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Major, B. Pawłowska, Zabezpieczenie społeczne w UE według nowych zasad, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 5.
  2. T. Major, B. Pawłowska, Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych, wyd. ATPO, Warszawa 2010.
  3. T. Major, Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę przez polskie przedsiębiorstwa. Zbiór przepisów z wprowadzeniem, wyd. ATPO, Warszawa 2006, s. 50 i n.
  4. T. Major, Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę przez polskie przedsiębiorstwa. Praktyczny komentarz do Tytułu II Rozporządzenia 1408171, wyd. ATPO, Warszawa 2006.
  5. Ubezpieczenia społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, red. T. Major, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 208 i n.
  6. Ubezpieczenie społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, red. T. Major, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 142.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu