BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bitner Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wybrane problemy związane z definicją długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego
Selected Problems Related to the Definition of the Public Debt of Territorial Self-Government Units
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 11, s. 5-17, przypisy
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Dług publiczny, Finanse publiczne, System prawny, Finanse samorządu terytorialnego
Public finance sector, Public debt, Public finance, Legal system, Local government finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor analizuje różnice między prawnymi definicjami długu publicznego: zawartą w ustawie o finansach publicznych, w Europejskim Systemie Rachunków Narodowych oraz definicją przyjętą dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu. Wskazuje, że niedostrzeganie odrębności funkcji, jakie pełnią te definicje, może skutkować usterkami legislacyjnymi oraz błędnymi decyzjami organów nadzoru. Artykuł zawiera również propozycję "autonomizacji" długu jednostek samorządu terytorialnego, czyli uniezależnienia jego wielkości (i możliwości zaciągania) od wysokości długu zaciąganego przez inne podmioty sektora finansów publicznych, a zwłaszcza Skarb Państwa. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the differences between the legal definitions of the public debt: that contained in the Act on Public Finance, the definition in the European System of National Accounts and the definition used for the excessive deficit procedure. The author indicates that the failure to observe the separateness of the functions performed by this definition could result in legislative defects and erroneous decisions of the supervisory authorities. The article also contains a proposition to make the territorial self-government debt autonomous, or, in other words, make its level (and the ability to draw the debt) independent of the debt drawn by other entities from the public finance sector, especially the State Treasury. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Annett, Enforcement and the Stability and Growth Pact: How Fiscal Policy Did and Did Not Change Under Europe's Fiscal Framewaork, "IMF Working Paper" 2006/116
 2. A. Balcewicz, Państwowy dług publieczny na tle obowiązujących przepisów prawnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2000/6.
 3. M. Bitner, K. Cichocki, Efektywność zarządzania długiem w samorządach, raport przygotowany w ramach programu „Sprawne Państwo Ernst & Young", Warszawa 2008.
 4. M. Bitner, Pojęcia związane z zadłużaniem w świetle prawa wspólnotowego, „Prawo Europejskie w Praktyce" 2009/9.
 5. J. Brzeziński, Zobowiązania z tytułu poręczeń jako element długu publicznego w kontekście limitu 60% dochodów z ustawy o finansach publicznych oraz limitu 3/5 PKB z Konstytucji RP, „Finanse Komunalne" 2008/7-8, s. 9;
 6. P. de Grauwe, The Economics of Monetary Integration, Oxford 1997.
 7. ESA'94 manual on government deficit and debt, Eurostat 2002, s. 197.
 8. The Euro: Explanatory Works, European Commission Directorate General II Economic and Finacial Affairs, Brussels 1998, s. 10-11;
 9. European Economy. Public Finance in EMU 2000, European Commission, Brussels 2000, s. 11-26;
 10. A. Hansen, Fiscal Policy and Business Cycles, London 1941, s. 136.
 11. C. Kosikowski, Z. Szpringer, Finanse publiczne. Komentarz do ustawy z dnia 26 listopada 199H r., Zielona Góra
 12. K. Polarczyk, Zakres długu publicznego. Definicje i statystyka, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, raport 234, s. 26.
 13. W. Sokolewicz, Opinia z 5 maja 2005 r. do projektu ustawy o finansach publicznych dokument 11034-05-3, archiwum sejmowe;
 14. K. Szczepański, Zarządzanie długiem publicznym i rachunkowość narodowa, „Rachunkowość Budżetowa" 2000/9, s. 12;
 15. A. Wernik, Opinia o rządowym projekcie ustawy o finansach publicznych, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, ekspertyza nr 301 ;
 16. J. Żabińska, finanse publiczne a stabilność euro, Katowice 2000, s. 16-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu