BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paradysz Jan (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Szymkowiak Marcin (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Taksonometryczne podstawy kalibracji w statystyce małych obszarów
Clustering Methods of Calibration in Small Area Estimation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15), 2008, nr 7 (1207), s. 215-222, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych, Statystyka małych obszarów, Rynek pracy, Metody estymacji, Kalibracja
Budgets of households, Household expenditures, Small area estimates, Labour market, Estimation methods, Calibration
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest zastosowanie kalibracji i estymacji pośredniej na potrzeby oszacowania wydatków gospodarstw domowych na wybrane towary i usługi konsumpcyjne w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego w 2002 r. na podstawie danych pochodzących z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych. Ze względu na założenia estymacji syntetycznej, która jest jednym z możliwych podejść w SMO, dokonano - z wykorzystaniem metod taksonomicznych - wyodrębnienia powiatów podobnych ze względu na wybrane cechy społeczno-ekonomiczne skorelowane z rynkiem pracy. (fragment tekstu)

The main goal of the paper is to apply calibration estimators and small area estimation methodology in Household Budget Survey (HBS) in Poland. In Polish HBS non-participation of the households selected for HBS is a very significant problem. In the paper the authors showes how new methodology of calibration and small area estimation in the context of clustering can be used in order to avoid negative impact of nonresponse. The results using calibration and synthetic estimators were also compared with results obtained with using Horvitz-Thompson estimator. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bracha C. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa.
  2. Dehnel G. (2003), Statystyka małych obszarów jako narządzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów, AE, Poznań.
  3. Deville J.-C., Sarndal C.-E. (1992), Calibration Estimators in Survey Sampling, "Journal of the American Statistical Association", vol. 87, s. 376-382.
  4. Estevao V.M., Sarndal C.-E. (2006), Survey Estimates by Calibration on Complex Auxiliary Information, "International Statistical Review", vol. 74, s. 127-147.
  5. Gołata E. (2004), Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Prace habilitacyjne nr 11, AE, Poznań.
  6. Paradysz J., Szymkowiak M. (2007), Imputacja i kalibracja jako remedium na braki odpowiedzi w badaniu budżetów gospodarstw domowych, [w:] Taksonomia 14, red. K. Jajuga, M. Walesiak. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, AE, Wrocław.
  7. Sarndal C.-E., Swensson B., Wretman J.H. (1992), Model Assisted Survey Sampling, Springer-Verlag. New York.
  8. Sarndal C.-E., Lundstrom S. (2005), Estimation in Surveys with Nonresponse, John Wiley & Sons, Ltd.
  9. Szymkowiak M. (2007), Przyczynek do kalibracji w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi. [w:] Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce - wyzwania XXI wieku, red. E. Panek, Zeszyty Naukowe nr 96, AE, Poznań.
  10. Witkowska A., Witkowski M. (2006), Taksonometryczna analiza rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2000-2003, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu