BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matwiejczuk Rafał (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Kompetencje logistyki w tworzeniu wartości dla klienta
Logistics Competences in Client Value Creation
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 10, s. 2-5, tab., rys.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Kompetencje, Logistyka, Zarządzanie kompetencjami, Tworzenie wartości, Oczekiwania klientów
Competitive advantage, Competences, Logistics, Competence management, Value creation, Customer expectations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kompetencje można określić jako zdolności umożliwiające wykorzystanie zasobów do osiągnięcia założonych celów. Rozwój kompetencji logistyki wymaga określenia sposobów zaangażowania zasobów logistycznych w realizację wyznaczonych zadań. Do wykonania tych zadań niezbędne jest posiadanie adekwatnych zdolności logistycznych. Kompetencje logistyki pełnią istotną rolę w tworzeniu i dostarczaniu wartości spełniających oczekiwania klientów. Dzięki wykorzystaniu tych kompetencji możliwe jest zaoferowanie wartości odróżniających się od propozycji konkurentów, rozwiązujących problemy klientów oraz umożliwiających osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

Competences may be described as capabilities facilitating appropriate deployment of resources in goals achievement. Logistics competences development requires determining the ways of involving logistics resources in tasks performance. In order to perform these tasks it is necessary to possess suitable logistics capabilities. Logistics competences significantly contribute to value creation which meets customers’ expectations. As a final result it is possible to develop unique value proposition for customers which solves customers’ problems and leads to sustained competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Armstrong, A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, London 2006, s. 160-169.
 2. J. Barney, D. Clark, Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press Inc., New York 2007.
 3. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III poprawione, PWE, Warszawa 2010.
 4. D. Bowersox, D. Closs, M. Cooper, Supply Chain Logistics Management, McGraw Hill, Singapore 2010, s. 22-26.
 5. D. Bowersox, D. Closs, T. Stank, S. Keller, How Supply Chain Competency Leads to Business Success, "Supply Chain Management Review" 2000, Vol. 4, No. 4, s. 70-78.
 6. R. Boyatzis, The Competent Manager - A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York 1982. s. 23.
 7. J. Burgoyne, Creating the Managerial Portfolio: Building on Competency Approaches to Management Development, MEAD, Vol. 12, No. 1, 1989, s. 56.
 8. P. Daugherty, H. Chen, D. Mattioda, S. Grawe, Marketing/Logistics Relationships: Influence on Capabilities and Performance, "Journal of Business Logistics" 2009, Vol. 30, No. 1, s. 2.
 9. G. Guallino, F. Prevot, Competence-Building through Organizational Recognition or Frequency of Use: Case Study of the Lafarge Group's Development of Competence in Managing Post-Merger Cultural Integration, w: Advances in Applied Business Strategy, R. Martens, A. Heene, R. Sanchez (eds), Vol. 11, Elsevier Ltd., Oxford 2008, s. 65-69.
 10. G. Hamel, C.K. Prahalad, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Cambridge, MA 1994.
 11. G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999, s. 167-171.
 12. M. Javidan, Core Competence: What Does it Mean in Practice?, "Long Range Planning" 1998, Vol. 31, No. 1, February, s. 62.
 13. U. Ljungquist, Specification of Core Competence and Associated Components. A Proposed Model and a Case Illustration, "European Business Review" 2008, Vol. 20, No. 1, s. 87.
 14. R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 114-117.
 15. D. Moore, M. Cheng, A. Dainty, Competence, Competency and Competencies: Performance Assessment in Organizations, "Work Study" 2002, Vol. 51, No. 6, s. 314.
 16. C.K. Prahalad, G. Hamel, The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, May-June, s. 79-91.
 17. R. Sanchez, A. Heene, The New Strategic Management. Organization, Competition, and Competence, John Wiley & Sons, Inc., New York 2004, s. 7.
 18. Y. Spanos, G. Prastacos, Understanding Organizational Capabilities: Towards a Conceptual Framework. "Journal of Knowledge Management" 2004, Vol. 8, No. 3, s. 31-43.
 19. O. Williamson, Strategy Research: Governance and Competence Perspectives, "Strategic Management Journal", Vol. 20, No. 12, s. 1093.
 20. C. Woodruff, Competent by any Other Name, "Personnel Management" 1991, September, s. 38-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu