BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bludnik Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Redukcjonizm w modelach neokeynesowskich
Reductionism in New Keynesian Models
Źródło
Ekonomista, 2009, nr 6, s. 761-774, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Neokeynesizm, Teoria ekonomii, Modele ekonomiczne
Neokeynesian, Economic theory, Economic models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Program badawczy powstałego na początku lat 70. XX wieku neokeynesizmu został zdominowany przez poszukiwanie mikroekonomicznych uzasadnień dla poważnych, trwałych fluktuacji koniunktury. W tym celu neokeynesiści zaadaptowali, charakterystyczny dla modelu doskonałej konkurencji, redukcjonizm. Równocześnie w modelach neokeynesowskich mamy do czynienia z różnego rodzaju niedoskonałościami systemu, które ze swej istoty negują koncepcję jednostki reprezentatywnej. Wyprowadzanie wniosków zagregowanych przy pomocy prostej sumy (z założenia nieporównywalnych) pojedynczych wniosków, stanowi więc sprzeczność samą w sobie. Dzieląc teoretyczne konstrukcje neokeynesowskie na trzy grupy, a mianowicie: 1. modele niedoskonałej konkurencji oraz heterogeniczności podmiotów, dóbr i/lub transakcji, 2. modele heterogeniczności między homogenicznymi grupami podmiotów, 3. modele continuum homogenicznych podmiotów, pokazano, że zastosowanie metody redukcjonizmu wypacza istotę keynesizmu, pozbawiając go jego oryginalności i odrębności względem podejścia klasycznego. (abstrakt oryginalny)

The research program of New Keynesianism as born in early 1970s was dominated by the search for microeconomic explanations of persistent business fluctuations. For this purpose New Keynesians applied reductionism characteristic of the model of perfect competition. Simultaneously, New Keynesian models reveal different systemic imperfections contradictory to the idea of representative agent. Simple aggregation of (incomparable by assumption) individual results seems to be an obvious paradox. New Keynesian theoretical constructions were divided into three groups: 1) imperfect competition models and heterogeneity of agents, goods and/or transactions; 2) models of heterogeneity between homogenous groups of agents; 3) models of continuum of homogenous agents. Against this background it was shown that reductionism misrepresented the core of Keynesian thought and deprived it of its originality and distinction as compared to the classical approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Labor Contracts as Partial Gift Exchange, "Quarterly Journal of Economics" 1982, t. 97, nr 4.
 2. Akerlof G.A., Yellen J.L., A Near-Rational Model of the Business Cycle, with Wage and Price Inertia, "Quarterly Journal of Economics" 1985, t. 100, nr 4, Supplement.
 3. Azariadis C., Implicit Contracts and Underemployment Equilibria, "Journal of Political Economy" 1975, t. 83, nr 6.
 4. Ball L., Romer D., Sticky Prices as Coordination Failure, "American Economic Review" 1991, t. 81, nr 3.
 5. Benassi C., Chirco A., Colombo C., The New Keynesian Economics, Blackwell, Oxford 1994.
 6. Benassy J.P., Imperfect Competition, Unemployment and Policy, "European Economic Review" 1987, t. 31, nr 1-2.
 7. Blanchard O.J., Kiyotaki N., Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand, "American Economic Review" 1987, t. 77, nr 4.
 8. Calvo G.A., Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework, "Journal of Monetary Economics" 1983, t. 12, nr 3.
 9. Caplin A.S., Spulber D.E, Menu Costs and the Neutrality of Money, "Quarterly Journal of Economics" 1987, t. 102, nr 4.
 10. Dehez R, Monopolistic Equilibrium and Involuntary Unemployment, "Journal of Economic Theory" 1985, t. 36, nr 1.
 11. Dixon H., Imperfect Competition, Unemployment Benefit and the Non-Neutrality of Money: An Example in the Spirit of Hart, "Oxford Economic Papers" 1990, t. 42, nr 2.
 12. Dixon H., Rankin N., Imperfect Competition and Macroeconomics: A Survey, "Oxford Economic Papers" 1994, t. 46, nr 2.
 13. Fender J., Yip C.Y., Monetary Policies in an Intertemporal Macroeconomic Model with Imperfect Competition, "Journal of Macroeconomics" 1993, t. 15, nr 3.
 14. Gali J., Gertler M., Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis, "Journal of Monetary Economics" 1999, t. 44, nr 2.
 15. Gerrard B., Keynes, the Keynesians and the Classics: A Suggested Interpretation, "Economic Journal" 1995, t. 105, nr 429.
 16. Goodfriend M., King R.G., The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, w: NBER Macroeconomics Annual, red. B. Bernanke, J. Rotemberg, MIT Press, Cambridge 1997.
 17. Gordon R.J., Output Fluctuations and Gradual Price Adjustment, "Journal of Economic Literature" 1981, t. 19, nr 2.
 18. Gordon R.J., What Is New-Keynesian Economics?, "Journal of Economic Literature" 1990, t. 28, nr 3.
 19. Greenwald B., Stiglitz J., New and Old Keynesians, "Journal of Economic Perspectives" 1993, t. 7, nr 1.
 20. Hargreaves-Heap S.P., New Keynesian Economics, w: An Encyclopedia of Macroeconomics, red. B. Snowdon, H.R. Vane, Edward Elgar, Cheltenham 2002.
 21. Hart O., A Model of Imperfect Competition with Keynesian Features, "Quarterly Journal of Economics" 1982, t. 97, nr 1.
 22. Karanassou M., Snower D.J., An Anatomy of the Phillips Curve, "IZA Discussion Papers" 2002, nr 635.
 23. Lucas R.E., Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, "American Economic Review" 1973, t. 63, nr 3.
 24. Mankiw N.G., Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly, "Quarterly Journal of Economics" 1985, t. 100, nr 2.
 25. Mankiw N.G., Romer D., Introduction, w: New Keynesian Economics, red. N.G. Mankiw, D. Romer, t. l, MIT Press, Massachusetts, Cambridge 1991.
 26. Moutos T., Turnover Costs, Unemployment and Macroeconomic Policies, "European Journal of Political Economy" 1991, t. 7, nr 1.
 27. Negishi T., Microeconomic Foundations of Keynesian Macroeconomics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1979.
 28. Okun A.M., Ceny i ilości. Analiza makroekonomiczna, WN PWN, Warszawa 1991 (Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis, Blackwell, Oxford 1981).
 29. Rankin N., Imperfect Competition, Expectations and the Multiple Effects of Monetary Growth, "Economic Journal" 1992, t. 102, nr 413.
 30. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, WN PWN, Warszawa 2000 (Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, New York 1996).
 31. Rotemberg J.J., The New Keynesian Microfoundations, w: NBER Macroeconomics Annual, red. S. Fischer, MIT Press, Massachusetts, Cambridge 1987.
 32. Sbordone A.M., Do Expected Future Marginal Costs Drive Inflation Dynamics?, "Journal of Monetary Economics" 2005, t. 52, nr 6.
 33. Sbordone A.M., Prices and Unit Labor Costs: A New Test of Price Stickiness, "Journal of Monetary Economics" 2002, t. 49, nr 2.
 34. Shapiro C., Premiums for High Quality Products as Returns to Reputations, "Quarterly Journal of Economics" 1983, t. 98, nr 4.
 35. Shapiro C., Stiglitz J.E., Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, "American Economic Review" 1984, t. 74, nr 3.
 36. Silvestre J., There May Be Unemployment When the Labour Market Is Competitive and Output Is Not, "Economic Journal" 1990, t. 100, nr 402.
 37. Snowdon B., Vane H., New-Keynesian Economics Today. The Empire Strikes Back, w: A Macroeconomics Reader, red. B. Snowdon, H.R. Vane, Routledge, New York 1997.
 38. Stiglitz J.E., Price Rigidities and Market Structure, "American Economic Review" 1984, t. 74, nr 2.
 39. Stiglitz J.E., Weiss A., Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for Macro-Economics, "Oxford Economic Papers" 1992, t. 44, nr 4.
 40. Weitzman M., Increasing Returns and the Foundations of Unemployment Theory, "Economic Journal" 1982, t. 92, nr 368.
 41. Woodford M., Revolution and Evolution in Twentieth-Century Macroeconomics, 1999, http://www.columbia.edu/-mw2230/macro20C.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu