BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczerzycki Waldemar (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Januszewski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
E-logistyka czy m-logistyka?
E-logistics or M-logistics?
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 10, s. 6-11, tab.
Słowa kluczowe
Efektywność zarządzania, Technologia informacyjna, Logistyczne systemy informacyjne, Logistyka, e-logistyka
Management effectiveness, Information Technology (IT), Logistics information systems, Logistics, e-logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna logistyka w szerokim zakresie stosuje najnowsze technologie informacyjne. To już nie tylko wyzwanie, ale wręcz konieczność wynikająca z globalizacji gospodarki, coraz większej konkurencyjności i potrzeby sprostania rosnącym, zindywidualizowanym oczekiwaniom klientów. Jednocześnie logistyka staje się coraz bardziej mobilna, przez wdrażanie rozmaitych bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwiających prowadzenie biznesu niemal wszędzie i w praktyce – w ruchu. W artykule przedstawiono najpierw istotę i specyfikę elektronicznej logistyki (e-logistyki), następnie jej rozszerzenia funkcjonalne, oferowane przez technologie mobilne, a na zakończenie – główne zalety tak rozumianej nowoczesnej logistyki. (abstrakt oryginalny)

Modern logistics in a wide range uses the latest information technologies. This is not only a challenge, but even the necessity implied by economic globalization, more and more competitive market and the need to meet growing and more individualized customer expectations. At the same time logistics is becoming more mobile, by implementing a variety of wireless telecommunications equipment, enabling to run the business almost anywhere and in practice - on the go. The article presents, firstly, the nature and specificity of electronic logistics (e-logistics), then the functional enhancements offered by mobile technologies, and finally - the main advantages of so understood modern logistics. (original abstarct)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kawa, Systemy automatycznej identyfikacji, w: Nowoczesne technologie w logistyce, pod red. J. Długosza, PWE, Warszawa 2009.
  2. Nowoczesne technologie w logistyce, pod red. J. Długosza, PWE, Warszawa 2009.
  3. C. Olszak, E. Ziemba, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 105-110.
  4. I. Szczawińska, Modele biznesowe portali społecznościowych, UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 17.
  5. W. Wieczerzycki, Giełdy elektroniczne, w: Rynek usług logistycznych, pod red. M. Ciesielskiego, Difin, Warszawa 2005, s. 127-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu