BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Janoś-Kresło Mirosława (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Gutkowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ozimek Irena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Aktywność miejskich gospodarstw domowych na rynku usług związanych z kapitałem ludzkim : (wyniki badania)
Urban Households' Activity in the Market for Services Related to the Human Capital : (research findings)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2010, nr 4-5, s. 40-49, tabl., rys.
Słowa kluczowe
Inwestowanie w kapitał ludzki, Wydatki na ochronę zdrowia, Wydatki gospodarstw domowych, Edukacja
Investments in human capital, Expenditures on health care, Household expenditures, Education
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Współcześnie coraz większą uwagę zwraca się na znaczenie kapitału ludzkiego w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego czy konkurencyjności gospodarki. Zasób posiadanych przez ludzi zdolności można podnosić poprzez różnorodne działania, do których należy m.in. korzystanie z usług edukacyjnych i ochrony zdrowia. Z przeprowadzonego badania wśród miejskich gospodarstw domowych wynika, że respondenci oraz członkowie ich gospodarstw domowych korzystali z odpłatnych usług edukacyjnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się usługi, których efektem był wzrost poziomu wykształcenia, podwyższenie kwalifikacji oraz umiejętność języków obcych. Badani korzystali także z usług ochrony zdrowia przede wszystkim opłacanych ze środków publicznych, z wyjątkiem usług stomatologicznych. Niestety, usługi edukacyjne i ochrony zdrowia nie należą jeszcze do tych rodzajów usług, o których zdecydowana większość badanych mogła powiedzieć, że są w pełni zaspokojone. (fragment tekstu)

In their article, the authors pay attention to education and healthcare services that play a specific role in the human being's life and exert influence on the terms and conditions of households' functioning. These are services that create the human capital. The European Union pays a great attention to its creation and development. Urban households' activity is presented n the basis of results of the research carried out at the end of the first half of 2010. The education and healthcare services are included by respondents among very important investment in oneself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Becker, Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University Chicago Press, Chicago 1975.
 2. M. Blaug, Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey, "Journal of Economic Literature" 1976, Vol. XIV, No. 3, s. 829.
 3. Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 108.
 4. Eurostat newsrelease, 139/2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 24.09.2010.
 5. P. Howitt, Health, Human Capital and Economic Growth: a Schumpeterian Perspective, Brown University, www.econ.brown.edu/fac/Peter_Howitt/publication/PAHO.pdf
 6. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Raport nr 27 RSSG przy RM, Warszawa 1998.
 7. B. Kołaczek, Systemy edukacyjne. Analiza porównawcza, PBZ IPiSS, Warszawa 1999, s. 7.
 8. B. Liberda, T. Tokarski, Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 9. Life-long Learning, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 20.09.2010.
 10. E. Nojszewska, Stan zdrowia społeczeństwa a rozwój kapitału ludzkiego w Polsce, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2009: Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne, SGH, Warszawa 2009, s. 300.
 11. Opinie o opiece zdrowotnej, komunikat z badań CBOS, Warszawa, luty 2010.
 12. Reforma systemu edukacji - wyzwania, szansę, zagrożenia, red. M. Adamczyk, M. Dutkiewicz, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2000, s. 22.
 13. T.W. Schultz, Investing in People. The Economics of Population Quality, University Of California Press, Berkeley and Los Angeles, California 1981, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu