BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Henryk (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Majdosz Paweł (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie metod biproporcjonalnych do analizy zmian strukturalnych polskiej gospodarki w latach 1995-2000
Application of Biproportional Methods in Analysis of the Structural Changes of the Polish Economy in 1995-2000
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 2007, vol. 48, s. 5-23, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Analiza przepływów międzygałęziowych, Tablice przepływów międzygałęziowych
Economy, Input-output analysis, Input-output tables
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono metodę identyfikowania zmian struktury nakładów i wyników w gospodarce. Opisano metodykę badania, scharakteryzowano metodę RAS oraz przedstawiono jej rolę w analizie zmian strukturalnych i odmienną interpretację niedoskonałości metody w ścisłym prognozowaniu macierzy w okresie docelowym. Zamieszczono informacje na temat podstawowych danych wykorzystanych w badaniu, niezbędnych korekt wykonanych na surowych danych oraz opis obliczania przepływów w bilansie w cenach stałych. Zaprezentowano wyniki badania zmian w strukturze wartości dodanej, popytu finalnego, importu i eksportu.

In this paper we describe structural changes of the Polish economy which occurred over a five-year-period from 1995 to 2000. This is an important topic since Polish model of transition process from centrally planned to market economy, which started in 1990, was the first in Central and Eastern Europe. We found material flows (and partly intermediate demand) to be relatively stable in the considered period in the traditional Polish industries like mining. Our analysis also concerns with changes in value added, fina! demand and international trade balance of the Polish economy in the period under consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andréosso-O'Callaghan B., Yue G. 2000. An Analysis of Structural Change in China Using Biproportional Methods, Economie Systems Research, 12, 99-111.
 2. Bacharach M. 1970. Biproportional Matrices and Input-Output Change, Cambridge, U.K., Cambridge University Press.
 3. Balcerowicz L. 1995. Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 4. Balinski M., Gonzalez V.R. 1997. Mexican Electoral Law: 1996 version, Electoral Studies, 16, 329-340.
 5. Chandrasekar C., Deming W.E. 1949. On a Method for Estimating Birth and Death Rates and the Extend of Registration, Journal of the American Statistical Association, 44, 101-115.
 6. Chilton R., Poet R. 1973. An Entropy Maximizing Approach to the Recovery of Detailed Migration Patterns from Aggregate Census Data, Environment and Planning, 4, 205-233.
 7. Dietzenbacher E., Linden J.A. 1995. The Determinants of Structural change in the European Union: A New Application of RAS, SOM Research Report, No. 95D36 [http://irs.ub.rug.nl/ppn/149814240].
 8. Furness K. P. 1965. Time Function Iteration, Traffic Engineering and Control, 7, 458-460.
 9. Gurgul H., Majdosz P. 2005. Key Sector Analysis: A Case of the Transited Polish Economy, Managing Global Transitions, 3 (1), 95-111.
 10. Johnston R. J., Hay A.M., Taylor RJ. 1982. Estimating the Sources of Spatial Change in Election Results: A Multiproportional Approach, Environment and Planning, 14, 951-961.
 11. Lahr M., Mesnard L. de 2004. Biproportional Techniques in Input-Output Analysis: Table Updating and Structural Analysis, Economic Systems Research, 16 (2), 115-134.
 12. Lecomber J.R. 1975. Estimating and Projecting Input-Output Coefficients. [w:] R.I. Allen, W.F. Gossling (eds.), Estimating and Projecting Input-Output Coefficients, London, Input-Output Publishing Company.
 13. Leontief W.W. 1941. The Structure of American Economy, 1919-1929: An Empirical Application of Equilibrium Analysis, Cambridge, UK, Cambridge University Press.
 14. Lipinski C. 1997. Wrażliwość systemu ekonomicznego na zmiany w strukturze nakładów i wyników, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Mesnard L. de 1990. Biproportional Method for Analysing Interindustry Dynamics: the Case of France, Economic Systems Research, 2 (3), 271-293.
 16. Mesnard L. de 2004. Biproportional Methods of Structural Change Analysis: a Typological Survey, Economic Systems Research, 16 (2), 205-230.
 17. Miernyk W.H. 1977. Medium Dynamic Forecasting, [w:] W.F. Gossling (ed.) The 1975 London Input-Output Conference . London, Input-Output Company.
 18. Schoen R., Jonsson S.H. 2003. Estimating Multistate Transition Rates from Population Distributions, Demographic Research, 9, 1-24.
 19. Stone R. 1961. Input-Output and National Accounts, Paris, Organization of European Economic Cooperation.
 20. Stone R. 1962. Multiple Classifications in Social Accounting, Bulletin de l'Institut International de Statistique, 39, 215-233.
 21. Stone R., Champernowne, D.G., Meade J.E. 1942. The Precision of National Income estimates, Review of Economic Studies, 9, 111-125.
 22. Toh M.-H. 1998. The RAS Approach in Updating Input-Output Matrices: An Instrumental Variable Interpretation and Analysis of Structural Change, Economic Systems Research, 10 (1), 63-78.
 23. Xu D., Deng, S., Gruver, G. 1992. The Application of the Leontief Input-Output Matrix in the Transition Process, Economic Systems Research, 4 (1), 35-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu