BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiszeder Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Konstrukcja portfeli efektywnych z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH
Construction of Efficient Portfolios with Applications of Multivariate GARCH Models
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 2007, vol. 48, s. 47-68, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Model GARCH, Teoria portfelowa Markowitza, Portfel inwestycyjny, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
GARCH model, Markowitz portfolio theory, Investment portfolio, Management of investment portfolio
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano dynamiczne podejście do wyznaczania portfeli efektywnych, wykorzystujące prognozy wariancji i kowariancji stóp zwrotu skonstruowane na podstawie wielorównaniowych modeli GARCH. Przedstawiono sposób konstrukcji portfeli efektywnych, zaprezentowano stosowane w badaniu metody estymacji macierzy kowariancji. Dokonano analizy skuteczności konstrukcji portfeli efektywnych dla trzech spółek giełdowych i porównano ją z analizą tej skuteczności dla dwudziestu spółek. Głównym celem zaprezentowanych badań jest ocena skuteczności różnych specyfikacji wielorównaniowych modeli GARCH

The purpose of this paper is to present dynamic approach to selection of efficient portfolios using a forecasts of variances and covariances from the multivariate GARCH models. Evaluation of efficiency for different methods of asset allocation is also performed [or stocks from the WSE. Twelve specifications of the multivariate GARCH models, the univariate GARCH model and six other covariance matrix estimation methods are used. Taking into consideration time varying variances and covariances of stock returns in portfolio selections increases, with some exceptions, efficiency of asset allocation process. Simple specifications of the multivariateGARCH models, which parameters are estimated in one stage, arc the best performing models. From economic point of view, the differences between the models are not significant, with exception of the factor and orthogonal models. RiskMetrics methodology commonly used by practitioners does not give good results for constructions of efficient portfolios. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander C., Chibumba A. 1996. Multivariate Orthogonal Factor GARCH, University of Sussex Discussion Papers in Mathematics.
 2. Andersen T., Bollerslev T. 1998. Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models Do Provide Accurate Forecasts, International Economic Review 39, 4, 885-905.
 3. Baba Y., Engle R.F., Kraft D.F., Kroner K.F. 1990. Multivariate Simultaneous Generalized ARCH. maszynopis, Department of Economics, University of California at San Diego.
 4. Bauwens L., Laurent S., Rombouts J.V.K. 2006. Multivariate GARCH Models: A Survey, Journal of Applied Econometrics 21, No. 1, 79-110.
 5. Bollerslev T. 1990. Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach, Review of Economics and Statistics 72, 498-505.
 6. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. 1997. The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
 7. Ding Z., Engle R.F. 2001. Large Scale Conditional Covariance Matrix Modeling, Estimation and Testing, Academia Economic Papers 29, 2, 157-184.
 8. Engle R.F. 1987. Multivariate ARCH with Factor Structures-Cointegration in Variance. Discussion Paper 87, University of California, San Diego.
 9. Engle R.F. 2002. Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339-350.
 10. Engle R.F., Kroner K.F. 1995. Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, Econometric Theory 11, 122-150.
 11. Engle R.F., Mezrich J. 1996. GARCH for Groups, Risk 9, 8, 36-40.
 12. Engle R.F., Sheppard K. 2001. Theoretical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH, Mimeo, UCSD.
 13. Fiszeder P. 2004a. Dynamiczna alokacja aktywów - Model Markowitza, Rynki finansowe - prognozy a decyzje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 177, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Fiszeder P. 2004b. Dynamiczna teoria portfela, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia 34, UMK Toruń.
 15. Osiewalski J., Pipíen M. 2004. Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-Type Models for the Main Exchange Rates in Poland, Journal of Econometrics 123, 371-391.
 16. Tse Y.K. 2000. A Test for Constant Correlations in A Multivariate GARCH Model, Journal of Econometrics 98, 107-127.
 17. West K.D., Cho D. 1995. The Predictive Ability of Several Models of Exchange Rate Volatility, Journal of Econometrics 69, 367-391.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu