BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pipień Mateusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego
Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 2005-2006, vol. 46-47, s. 117-146, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty forward, Rozkłady stabilne, Model GARCH, Modele ekonometryczne
Forward contracts, Stable distributions, GARCH model, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rezultatów zastosowania podejścia bayesowskiego w zagadnieniu praktycznego zarządzania ryzykiem walutowym z wykorzystaniem kontraktu terminowego FORWARD. (..) Prezentowane bayesowskie strategie zabezpieczenia wykorzystują rozkłady predyktywne stóp zmian w okresie realizacji kontraktu terminowego. Rozkłady te zostały otrzymane na podstawie modeli AR-GARCH(1, 1) z asymetriami o warunkowym skośnym t-Studenta lub α-stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa (...). Prezentacja metod osłony przed ryzykiem walutowym, wykorzystujących podejście bayesowskie, jest uzupełniona ilustracją empiryczną, która zawiera rezultaty zastosowania jednodniowego kontraktu terminowego FORWARD w redukcji ryzyka związanego z wahaniami dziennych stóp zmian dolara amerykańskiego. (fragment tekstu)

The foreign exchange risk management requires building strategy of hedge ratio choice, when hedger uses FORWARD contract as an instrument of currency overlay management. We present an application of Bayesian inference in building optimal strategy of hedge ratio assessment. The presented methods of hedging fully use predictive densities obtained from AR-GARCH(1, 1) models, with skewed Student-t or α-Stable conditional distributions. We discuss the main differences between both types of conditional distribution, and also check sensitivity of the results of currency hedging, with respect to the changes in conditional distribution within GARCH framework. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K. 1965. Aspects of the Theory of Risk-Bearing, Yrjo Jahnsson Saatio, Helsinki.
 2. Black F. 1976b. Studies of Stock Market Volatility Changes, 1976 Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economic Statistics Section: 177-181.
 3. Bollerslev T. 1986. Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometrics 31:307-327.
 4. Bos Ch. S., Mahieu R. J., Van Dijk H. K. 2000. Daily Exchange Rate Behaviour and Hedging of Currency Risk, Journal of Applied Econometrics 15: 671-696.
 5. Eckhoudt L., Golier Ch. 1995. Risk. Evaluation, management and sharing, Harvester Wheatsheaf, New York.
 6. Ederington L. 1979. The Hedging Performance for the new Futures Markets, Journal of Finance 34: 157-170.
 7. Fernandez C, Osiewalski J., Steel M.F.J. 1995. Modelling and Inference with - spherical Distributions, Journal of the American Statistical Association 90: 1331-1340.
 8. Fernandez C., Steel M.F.J. 1998. On Bayesian Modelling of Fat Tails and Skewness, Journal of the American Statistical Association 93: 359-371.
 9. Glosten L.R., Jagannathan R., Runkle D.E. 1993. On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks, Journal of Finance 48: 1779-1801.
 10. Hull J. 1997. Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.
 11. Jorion P., Khoury SJ. 1996. Financial Risk Management, Blackwell Publishers, Cambridge.
 12. Lien D., Tse Y.K. 2002. Some Recent Developments in Futures Hedging, Journal of Economic Surveys 16: 357-396.
 13. Liu S., Brorsen B.W. (1995), Maximum Likelihood Estimation of a GARCH Stable model, Journal of Applied Econometrics 10: 273-285.
 14. Osiewalski J., Pipień M. 2003. Univariate GARCH Processes with Asymmetries and GARCH-In-Mean Effects: Bayesian Analysis and Direct Option Pricing, Przegląd Statystyczny 50: 5-29.
 15. Panorska A.S., Mittnik S.T., Rachev S. 1995. Stable GARCH Models for Financial Time Series, Applied Mathematics Letters 8: 33-37.
 16. Pipień M. 2003. Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 628: 71-85.
 17. Pipień M. 2004a. Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym, Przegląd Statystyczny 51: 27-48.
 18. Pipień M. 2004b. GARCH Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution. Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate, Folia Oeconomica Cracoviensia 45: 45-62.
 19. Pipień M. 2004c. GARCH processes with Skewed-t and Stable conditional distribution. Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR interest rates, [w:] Proceedings of the 30-th International Conference MACROMODELS04, Welfe A., Welfe W. (red.), Łódź: 125-138.
 20. Pipień M. 2004d. Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna. Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, [w:] Welfe A. (red.), Metody Ilościowe w Naukach Ekonomicznych. Czwarte warsztaty doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: 137-161.
 21. Pipień M. 2004e. Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym t- lub a-stabilnym. Bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej, [w:] Welfe A.(red.), Metody Ilościowe w Naukach Ekonomicznych. Piąte warsztaty doktorskie z zakresu Ekonornetrii i Statystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: 187-211.
 22. Pipień M. 2005. Value at Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained front GARCH Predictive Densities, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 190: 197-218.
 23. Pratt J. 1964. Risk Aversion in the Small and in the Large, Econometrica 32: 122-136.
 24. Rachev S., Mittnik S. 2002. Stable Paretian Models in Finance, J. Wiley, New York.
 25. Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S. 2000. Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu