BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiewalska Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Jednostka Międzywydziałowa)
Tytuł
Polskie piśmiennictwo ekonomiczne sto lat temu
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 2005-2006, vol. 46-47, s. 147-168, aneks, indeksy, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Badania historyczne, Bibliografia, Nauki ekonomiczne, Publicystyka ekonomiczna, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Historical research, Bibliography, Economic sciences, Economic journalism, Economic literature analysis
Abstrakt
Pomimo dość trudnych warunków druga połowa XIX stulecia to okres rozwoju piśmiennictwa naukowego w Polsce. Zrodziło to potrzebę usprawnienia przepływu informacji o nowych publikacjach w obrębie poszczególnych dyscyplin. W efekcie powstały wówczas pierwsze bieżące bibliografie, jak Przegląd piśmiennictwa lekarskiego czy Bibliografia historii polskiej. Odpowiednik tych wydawnictw w ekonomii, Przegląd bibliograficzny piśmiennictwa ekonomicznego, powstał dopiero w 1946 roku, także jako bibliografia bieżąco publikowanych specjalistycznych artykułów i książek. Obraz rozwoju tego piśmiennictwa z lat wcześniejszych, jaki można sobie wyrobić na podstawie źródeł wtórnych w postaci licznych bibliografii retrospektywnych o różnych zakresach czasowych, tematycznych i formalnych (niezwykle rzadko uwzględniane są artykuły z czasopism), wymaga uzupełnienia o źródła pierwotne, do których zaliczyć należy coraz trudniej dostępne, bo coraz bardziej chronione, ówczesne czasopisma (kwaśny papier, praktycznie rozpadające się roczniki). Pozostają one wciąż niemal jedynym źródłem informacji o publikowanych wtedy artykułach ekonomicznych, w związku z czym, ze względu na swoje działy bibliograficzne i krytyczne, są ważnym uzupełnieniem naszej wiedzy o publikowanych wtedy książkach ekonomicznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kempner S. A. Ekonomia społeczna i statystyka. "Książka: Miesięcznik, Poświęcony Krytyce i Bibliografji Polskiej". 18 grudnia 1903, nr 13: 515-516.
  2. Kempner S. A. Ekonomia społeczna i statystyka w ciągu trzech lat ostatnich. "Ekonomista: Kwartalnik, Poświęcony Nauce i Potrzebom Życia". 1903, II: 341-343.
  3. Kutrzeba S. Przegląd literatury z zakresu ustroju prawnego i gospodarczego Polski z lat 1900-1903. "Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne", 1903, z. 1-2-3: 183-202.
  4. Materiały do bibliografii ekonomicznej w języku polskim, pod red. L. Krzywickiego, Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1923, 75, [2] (odbitka z "Ekonomisty").
  5. Materiały do bibliografii ekonomicznej w języku polskim. Zagadnienia teoretyczne, historja doktryn ekonomicznych i podręczniki. Opracowane w Instytucie Gospodarstwa Społecznego pod red. L. Krzywickiego. "Ekonomista: Kwartalnik, Poświęcony Nauce i Potrzebom Życia", 1923, I: 192-264.
  6. A. Osiewalska: Przegląd piśmiennictwa ekonomicznego sprzed stu lat. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line], 2004, nr 23. Dostępny w Internecie: http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Biuletyn/index.php?Wybor=23&Strona=Art&Tytul=006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu