BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stark Oded (Warsaw University, Poland; Warsaw School of Economics, Poland; Universität Bonn, Germany; Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria; University of Vienna, Austria)
Tytuł
Następstwa "nowej ekonomii drenażu mózgów" dla polityki gospodarczej
Policy Repercussions of "The New Economics of the Brain Drain"
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 6, s. 831-840, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomiczne aspekty migracji, Migracja ludności, Polityka migracyjna, Kwalifikacje zawodowe, Pracownicy niewykwalifikowani
Economic aspects of migration, Population migration, Migration policy, Professional skills, Unqualified workers
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiam świeże wnioski dla polityki gospodarczej wynikające z moich badań nad "Nową ekonomią drenażu mózgów". W sekcji l przytaczam zwięzłe ujęcie modelu, który nasunął wyprowadzenie kilku nowych implikacji politycznych. W sekcjach 2 do 5 przedstawiam te implikacje. Zajmuję się następującymi pytaniami: kiedy i jak imigracja do danego kraju może stać się substytutem subwencji na edukację w tym kraju? Kogo powinno się przyjmować, jeśli kraj przyjmujący troszczy się o poziom życia pracowników niewykwalifikowanych w kraju wysyłającym? Jak i dlaczego bodźce do tworzenia kapitału ludzkiego w kraju wysyłającym mogą wywierać paradoksalny wpływ na politykę imigracyjną kraju przyjmującego? Jak i dlaczego podatek separacyjny, służący oddzieleniu imigrantów wykwalifikowanych od niewykwalifikowanych, nakładany przez kraj docelowy może ulec obniżeniu, gdy weźmie się pod uwagę formowanie kapitału ludzkiego w kraju wysyłającym? Ostatecznie stwierdzam, że implikacje polityczno-gospodarcze przedstawione w artykule ilustrują siłę i znaczenie "Nowej ekonomii drenażu mózgów" jako formuły nowego spojrzenia na sposoby właściwego reagowania polityki na zjawiska związane z migracją. (abstrakt oryginalny)

In this paper I delineate novel policy repercussions suggested by my research on "The New Economics of the Brain Drain". In section 1, I provide a succinct account of the model that inspires the derivation of several new policy implications. In sections 2 through 5, I present the policy implications. I address the following questions: When and how can migration to a country substitute for educational subsidies in that country? Who should be admitted when the receiving country cares about the wellbeing of the unskilled workers who stay behind in the sending country? How and why the incentives to form human capital in the sending country will have a paradoxical effect on the migration policy of the receiving country? How and why will the level of a separating tax imposed by the destination country be reduced by the human capital formation calculus in the sending country? I conclude that the policy implications delineated in the paper illustrate the power and appeal of "The New Economics of the Brain Drain" as a framework for rethinking the formation of sound policy responses to migration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Stark, Oded, 2005, The New Economics of the Brain Drain, "World Economics" 6, pp. 137-140.
  2. Stark, Oded, Casarico, Alessandra, Uebelmesser, Silke, 2009, An Optimal Selective Migration Policy in the Absence of Symmetric Information, and in the Presence of Skill Formation Incentives, in Kornai, Janos, Matyas, Laszló, and Roland, Gerard (eds.), Corruption, Development and Institutional Design, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 152-168.
  3. Stark, Oded, Wang, Yong, 2002, Inducing Human Capital Formation: Migration as a Substitute for Subsidies, "Journal of Public Economics" 86, pp. 29-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu