BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zyguła Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009
The Impact of the Financial Crisis on the Investment Fund Market in Poland in Years 2008-2009
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/2, s. 120-132, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynki finansowe, Fundusze inwestycyjne, Aktywa finansowe, Analiza danych
Financial crisis, Financial markets, Investment funds, Financial assets, Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Duże i szybkie obniżenie się wartości aktywów finansowych czy też bardzo silny spadek zaufania inwestorów i klientów do rynku finansowego jako całości oraz poszczególnych typów instytucji na nim działających to jedne z wielu negatywnych konsekwencji kryzysu finansowego, które doświadczyły globalne rynki finansowe. Silne związki, które łączą nasz rynek finansowy z innymi rynkami sprawiły, że obserwowany na świecie negatywne zjawiska były również mocno odczuwalne w naszym kraju. Jednym z segmentów, który w sposób bardzo znaczący doświadczył tych zjawisk był rynek funduszy inwestycyjnych. Niniejszy artykuł koncentruje się na rynku funduszy inwestycyjnych i zawiera analizę wpływu kryzysu, w latach 2008-2009, na najważniejsze parametry tego rynku w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Strong ties which connect the Polish financial market with other markets have brought about the fact that the observed negative phenomena in the world, being the consequence of the financial crisis, have also been strongly felt in our country. One of the segments, which in a very significant way has experienced these phenomena, has been an investment fund market. This article focuses on the investment fund market and analysis the impact of the crisis in years 2008-2009 on the most important parameters of this market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2008 r. (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa,
 2. Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2009 r. (2010), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa,
 3. Liczba klientów funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 (2009a), Analizy Online, www.analizy.pl,
 4. Liczba klientów funduszy inwestycyjnych grudzień 2009 (2010a), Analizy Online, www.analizy.pl,
 5. Liczba uczestników funduszy inwestycyjnych grudzień 2007 (2008a), Analizy Online, www.analizy.pl,
 6. Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy grudzień 2008 (2009b), Analizy Online, www.analizy.pl,
 7. Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy grudzień 2009 (201 Ob), Analizy Online, www.analizy.pl,
 8. Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy styczeń 2008 (2008b), Analizy Online, www.analizy.pl,
 9. Raport 2008 (2009), Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl,
 10. Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2009 r. (2009), NBP, Warszawa,
 11. Rocznik giełdowy 2010 (2010), GPW, Warszawa,
 12. Rok kryzysu. Co dalej? (2009), PricewaterhouseCoopers, Warszawa,
 13. Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych styczeń 2008 (2008c) Analizy Online, www.analizy.pl,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu