BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kot Janusz (Akademia Świętokrzyska), Stawasz Danuta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena przekształceń gospodarki regionu łódzkiego w układzie gmin i powiatów w kontekście identyfikacji kierunków rozwoju województwa, podnoszących poziom jego innowacyjności i konkurencyjności
Evaluation of the Changes in the Economy of the Łódź Region by Communes and Counties (Powiats) in the Context of Identifying the Directions of Development for the Voivodship which will Enhance the Level of Its Innovativeness and Competitiveness
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 186, s. 101-119
Tytuł własny numeru
Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń
Słowa kluczowe
Innowacyjność regionu, Działalność gospodarcza gminy, Procesy gospodarcze, Gospodarka regionalna
Regional innovation, Municipal economic activity, Economic process, Regional economy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Artykuł jest prezentacją wyników badań dotyczących przekształceń gospodarki gmin i powiatów województwa łódzkiego. Celem podjętych badań była identyfikacja procesów gospodarczych ocenianych jako pożądane z punktu widzenia podniesienia innowacyjności, a tym samym konkurencyjności gospodarki regionalnej. Badania miały na celu przede wszystkim identyfikację najbardziej dynamicznie rozwijających się miast i obszarów w regionie z określeniem występujących w nim dominujących rodzajów działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The article presents the results of a research on the changes in the economy of communes and counties (powiats) of the Łódź region. The research aimed at identifying economic processes which positively influence the enhancement of innovativeness of a regional economy and thus its competitiveness. The research aimed primarily at identifying the most dynamically developing cities and areas within the region and specifying what kind of economic activities dominate there as well as at pointing out the most innovative types of economic activity. The research included also identifying the existing clusters, determining their characteristics and evaluating the level of foreign capital involvement in the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kontrakt wojewódzki 2004-2006, Urząd Marszałkowski, Łódź
  2. T. Markowski, D. Stawasz, Skutki dla regionu łódzkiego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, „Biuletyn KPZK PAN" 2003, nr 208, (Warszawa)
  3. J. Regulski, Ekonomika miasta, PWE, Warszawa 1982, s. 235
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu