BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Marek Jacek (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Glińska-Neweś Aldona (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Reference Model of Knowledge Management and its Cultural Context
Źródło
Argumenta Oeconomica, 2009, nr 2 (23), s. 35-57, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Zarządzanie wiedzą, Kultura organizacyjna
Competitiveness, Knowledge management, Organisational culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Reference model of knowledge management presented in the paper has been created on the basis of multiple empirical research (Delphi method, questionnaires and interviews conducted with Polish outstanding enterprises as well as in transnational corporations). Implementation of the model must be regarded as deeply connected with the cultural context of an organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriessen, D., Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for the Valuation of Intangibles. Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam, Tokyo, 2004.
 2. Bower, M., The Will to Manage. McGraw-Hill, New York, 1966.
 3. Bukowitz, W., Williams, R., The Knowledge Management Fieldbook. Prentice Hall, London, 2000.
 4. Davenport, T. H., Prusak, L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, 1998.
 5. Glińska-Neweś, A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie[CulturalContext of Knowledge Management in an Enterprise. Dom OrganizatoraTNOiK, Toruń, 2007.
 6. Hamel, G., The Concept of Core Competence, in: Hamel, G., Heene, A., (ed.) Competencebased Competitio. John Wiley & Sons, Chichester, 1994.
 7. Hofstede, G., Kultury i organizacje [Cultures and Organizations]. PWE, Warszawa, 2000.
 8. McElroy, M.W., The New Knowledge Management. Complexity, Learning and Sustainable Innovation. Butterworth Heineman, 2003.
 9. Nickols, F., Cooperative Development of a Classification of Knowledge Management Functions, in: Knowledge Praxis, http//www.media-access.com/classification.html, 1995.
 10. Nonaka, I., Takeuchi, H., The Knowledge Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York, Oxford, 1995.
 11. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K., Zarządzanie wiedzą w organizacji [Knowledge Management in an Organization]. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002.
 12. Rokita, J., Organizacja ucząca się [Learning Organization]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2003.
 13. Stankiewicz, M. J., Próba modelowania procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach [Attempt to Model the Processes of Management of Competitive Potential of Knowledge in Polish Companies], in: Stankiewicz, M. J., (ed.) Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa [Knowledge Management as a Key Factor of International Competitiveness of Enterprises]. Dom Organizatora TNOiK, Toruń, 2006.
 14. Sveiby, K. E., The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets. Barrett-Koehler Publishers, San Francisco, 1997.
 15. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch., Siedem kultur kapitalizmu [Seven Cultures of Capitalism]. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1998.
 16. Wiig, K., Knowledge Management Foundations. Schema Press, Arlington, 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-5835
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu