BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Tadeusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instytucjonalne problemy zarządzania obszarem metropolitalnym
Institutional Problems of Metropolitan Areas Management
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 186, s. 63-76
Tytuł własny numeru
Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Wielkie miasta, Rozwój miasta, Zarządzanie miastem, Obszary problemowe
Metropolitan area, Great city, City development, City management, Problem areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono możliwości usprawniania procesów zarządzania obszarami metropolitalnymi i kompetencje instytucji publicznych w tym zakresie. Przedstawiono bariery w doskonaleniu systemu zarządzania rozwojem metropolitalnym oraz obszary problemowe predestynowane do kompetencji instytucjonalnych zarządzających obszarem metropolitalnym. Przedstawiono doświadczenia zagraniczne w zarządzaniu metropoliami i dodatkowo także zasady zarządzania metropoliami według OECD.

Metropolitan areas are the most important elements of competing national economies. The nature of metropolitan areas, taking into account all dimensions of their functioning, is by far more complex than the scale of problems which may be encountered at an average local jurisdiction. Managing metropolitan areas in an efficient, effective and economically sound way is becoming an important tool for achieving stable competitive advantages by nations competing on a global level. The first part of the article deals with problems of failure in public institutions and other barriers of efficient metropolitan management. In next part foreign experiences are presented. The article is concluded with the set of practical recommendation concerning institutional and organizational approaches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Fürst, Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance, [w:] Aktionsraum Region - Regional Governance, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, „Informationen zur Raumentwicklung" 2003, Heft 8/9, s. 441-151
  2. T. Marshall, Regional Governance in the United Kingdom, [w:] Aktionsraum Region - Regional Governance, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, „Informationen zur Raumentwicklung" 2003, Heft 8/9, s. 523-535
  3. The reform of metropolitan governance, [w:] OECD Observer - Policy Brief, www.oecd.org/publication/Pol.brief/.2000
  4. J. Regulski Władze miasta a wymogi polityki urbanistycznej, [w:] J. Regulski, Miasto i jego władze. Studia nad ekonomiczną teorią rozwoju miasta, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN-Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódz 1984
  5. Schwab, D. Кübler, Metropolitan governance and the “democratic deficit". Theoretical issues and empirical findings, conferences paper „Area based initiatives in contemporary urban policy", Danish Building and Urban Research and European Urban Research Association, Kopenhaga 17-19, May 2001
  6. A. Sole'-0lle', E. Viledenсes-Marsal, Central Cities as Engines of Metropolitan Area Growth, „Journal of Regional Sciences" 1994, vol. 44, No 2. s. 321-350
  7. Task Force on Metropolitan Governance, Chairman Dean Riesen, Center of the American Experiment, December 2003.
  8. R. Voith, Capitalization of Local and Regional Attributes into Wages and Rents. Differences across Residential, Commercial and Mix-use Communities, “Journal of Regional Sciences” 1991, No 31, s. 127-145
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu