BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewtuchowicz Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Globalne uwarunkowania rozwoju lokalnego - rozważania na temat glokalizacji
Global Conditions of Local Development - Some Concepts on Glocalization
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 186, s. 33-49
Tytuł własny numeru
Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Rozwój lokalny, Rynki lokalne, Konkurencyjność
Economic globalization, Local development, Local markets, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono dwa wymiary globalizacji oraz globalizację jako zjawisko ekonomiczne. Przedstawiono konsekwencje globalizacji, a także proces globalizacji konkurencji. Przeanalizowano również zjawisko glokalizacji – procesu przejścia od gospodarki globalnej do gospodarki lokalnej.

One can observe an general agreement that globalization is one of the main challenges for the contemporary human being. This conception depicts the process of passing from the world economy to the one "global" economical system. It replaces the term "internationalization", hitherto used for describing the strategies of the enterprises. Globalization means qualitative changes and appearance of the new paradigm, wich defines new frames for economies and societies. Globalization is a dynamic process, whose results are difficult to forecast. One of the main reasons is, that this process depends on many phenomena, which are antagonistic on the surface, which interwave and appear simultaneously on the global and the lower, national and regional scale. It radically changes an approach to regional sciences, which presently cannot be based on independent and frontiers-defined national territory. Hitherto way-of-thinking: "national-international" are being replaced by "global-local" relations analysis. The effects of crosscutting of these two dimensions: global and local and their intereactions, lead to creation of the new term: "glocalization", which underlines the interchangeability and simultaneousness of both the developing process of globalization and the growing meaning of the local development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. A. Bettis, M. A. Hitt, The New Competitive Landscape, „Strategie Management Journal" 1995
 2. G. Benko, Developpement durable et systemes productifs locaux, [w:] Reseaux d'enlrep-rises et territoires; regards sur les systemes productifs locaux, La Documentation Francaise, Paris 2001
 3. P. F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 66-67
 4. P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 16
 5. G. Duсhe, W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym, [w:] Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz, ZERiOŚ, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 15
 6. Economie de proximites oraz Les PME enlre region et mondialisation: processus de ,,glocalisation" et dynamiques de proximiti, red. C. Foucarde, O. Torres, Les cahiers de l'ERFI, Universite
 7. T. L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, „Nowe Horyzonty", Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2001, s. 11-18
 8. J. Forowicz, Ewolucja przedsiębiorstw - od strategii międzynarodowej do strategii globalnej, [w:] Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, red. M. K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 1997, s. 57
 9. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002, s. 20
 10. M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 11. Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996, s. 50
 12. B. Jałowiecki, Metropolie, Wyższa Szkoła Finansów i zarządzania w Białymstoku, Białystok 1999, s. 11
 13. G. W. Kołodko, Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów postsocjalistycznych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001, s. 33-35
 14. A. K. Koźmińskiego, Globalizacja widziana z peryferii, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 2/294, 28 stycznia 2001
 15. K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 278
 16. Les regions qui gagnent, red. G. Benko, A. Lipietz, PUF, Paris 1992
 17. E. Luttwak, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000
 18. T. Łuczka, Mikro- i makroekonomiczne aspekty globalizacji, [w:] Współ- czesne problemy ekonomiczne jako wyzwania dla polskiej gospodarki, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000, s. 7-8
 19. D. Maillat, Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne, „Rector's Lectures" 2002, n° 52, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 20. Mondialisation, en defi pour les citoyens, actes du collogue, red. В. Leprince, Toulouse 1998, s. 45-48
 21. Montpellier, Montpellier 2003. „Revue d'Economie Regionale et Urbaine" 1993, n° 3
 22. J. Naisbitt, Megatrendy, Zysk i S-ka, Warszawa 1997, s. 37
 23. Kenichi Ohmae, The End of The Nation State. The Rise of Regional Economics, The Free Press, New York 1995
 24. Pietrzyk, Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004
 25. M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 394
 26. R. B. Reich, Praca Narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 95
 27. J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 17-18
 28. M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 47-48
 29. G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Feiberg SJA, Warszawa 2001, s. 25
 30. O. Torres, Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat globalizacji, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004
 31. O. Torres, Les PME, DOMINOS, Flammarion 1999, s. 83
 32. O. Torres-Вlay, Economie d'entreprise, organisation et strategie ä l'aube de la nouvelle economie, Economica, Paris 2000
 33. L. C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999
 34. P. Veitz, Mondialisation, villes et lerritoires. L economie d'Archipel, PUF, Paris 1996, s. 55
 35. S. Yip, Strategia globalna, światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996
 36. A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 17
 37. A. Zybała, Globalna korekta. Szanse Polski w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 21
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu