BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie wartością w polskich przedsiębiorstwach : mit czy fakt?
Value Based Management in Polish Companies : Myth or Fact?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (3), 2010, nr 114, s. 9-18, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana, Zarządzanie przez wartość
Enterprise value, Value Based Management (VBM), Economic Value Added (EVA), Management by value
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu kreacji wartości dla właścicieli przez polskie przedsiębiorstwa na podstawie analiz i zestawień z ostatnich dziesięciu lat. Następnie krótko przedstawia wyniki badania dotyczącego znajomości koncepcji zarządzania przez wartość wśród polskich menedżerów oraz badań dotyczących systemowego podejścia do zarządzania wartością w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska. Artykuł zakończony jest podsumowaniem rozważań w nim zawartych oraz konkluzją dotyczącą wpływu koncepcji zarządzania przez wartość na praktykę zarządzania.(abstrakt oryginalny)

The Author seeks the answer to questions on the current state of value creation in Polish companies, based on research and reports from the last ten years. Further on, he briefly presents the outcome of research of value management knowledge run among Polish managers and the research on systematic approach to value creation in companies located in Lower Silesia. The article ends with the summary of the discourse and the conclusion regarding the influence of the value management concept upon the management practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk C, Rośnie gospodarka, a z nią wartość firm, dodatek Lista 500 do "Rzeczpospolitej" z dn. 25 kwietnia 2007.
 2. Adamczyk C, Sierant A., Rośnie wartość firm z Listy 500, dodatek Lista 500 do "Rzeczpospolitej" z dn. 20 kwietnia 2005.
 3. Ciborski D., EVA polubiła przemysł ciężki, dodatek Lista 500 do "Rzeczpospolitej" z dn. 25 kwietnia 2007.
 4. Ciborski D., EVA pomaga ocenić przedsiębiorstwa, dodatek Lista 500 do "Rzeczpospolitej" z dn. 15 kwietnia 2004.
 5. Ciborski D., EVA rośnie razem z firmami, dodatek Lista 500 do "Rzeczpospolitej" z dn. 26 kwietnia 2006.
 6. Ciborski D., Rekordowe zyski i wzrost wartości dodanej, dodatek Lista 500 do "Rzeczpospolitej" z dn. 20 kwietnia 2005.
 7. Ciborski D., W poszukiwaniu wartości dodanej, dodatek Lista 500 do "Rzeczpospolitej" z dn. 7 maja 2003.
 8. Cwynar A., Program motywowania menedżerów jako instrument wzrostu wartości, rozprawa doktorska napisana w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 9. Cwynar A., Cwynar W., EVA, czyli firma prawdziwie rentowna, dodatek Lista 500 do "Rzeczpospolitej" z dn. 29 kwietnia 2008.
 10. Cwynar A., Cwynar W., Raport - ranking liderów efektywności, dodatek do "Gazety Bankowej" z dn. 18 maja 2005.
 11. Cwynar A., Cwynar W., Użytkowanie zysku rezydualnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 7.
 12. Cwynar A., Kremer M., Cwynar W., Kapitał musi zarabiać więcej, niż kosztuje, dodatek Lista 500 do "Rzeczpospolitej" z dn. 29 kwietnia 2009.
 13. Czarnecki M., Przykłady wdrożeń zarządzania przez wartość w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007.
 14. Grzegrzółka K., Odkurzacz na parkiecie, "Wprost" z dn. 27.10.2002.
 15. Raport firmy Boston Consulting Group, New perspectives on value creation. A study of the World's Top Performers 2007, www.bcg.com.
 16. Raport firmy Capgemini i Instytutu Zarządzania pt.: Zarządzanie wartością firmy - wynik badania ankietowego, Warszawa, październik 2006.
 17. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 18. http://www.pl.capgemini.com/services/vbm.shtml
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu