BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych : funkcja planowania i kontroli
Management at Agricultural Productive Cooperatives : the Function of Planning and Control
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (3), 2010, nr 114, s. 19-32, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Przedsiębiorstwo spółdzielcze, Organizacja i zarządzanie, Kontrola
Agricultural cooperation, Cooperative company, Organisation and management, Control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia uwarunkowania zarządzania w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Opisana jest w nim historia polskiej spółdzielczości rolniczej od momentu powstania teorii spółdzielczego gospodarowania w rolnictwie, przez zakładanie właściwych RSP po zakończeniu II wojny światowej, aż po czasy współczesne. Oprócz czynników historycznych w artykule wymieniono również inne elementy wpływające na zarządzanie w RSP i różniące je od innych form biznesu. Zalicza się do nich m.in. cel działania spółdzielni, prawo własności, zasady podziału wypracowanego zysku czy strukturę samorządową odgrywającą rolę nadrzędną w stosunku do struktury hierarchicznej przedsiębiorstwa. Ponadto w opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na pokazanie, jak w praktyce wygląda sprawowanie kierowniczych funkcji planowania i kontroli przez osoby zarządzające w RSP.(abstrakt oryginalny)

The article presents the conditioning of management at agricultural productive cooperatives. It describes the history of Polish agricultural cooperativeness since the rise of the theory of cooperative activity in agriculture, through establishing proper agricultural cooperatives after the Second World War till the present time. Apart from presenting historical factors, the article mentions other aspects which influence the management of agricultural cooperatives and distinguish them from other forms of business functioning in Poland. Among others they are: the aim of the cooperative activity, the ownership, the principle of division of the achieved profit and the self-governing structure playing a superior role in relation to the hierarchic structure of an enterprise. Moreover, the article directs a special attention to presenting the practical holding of managerial positions of planning and control by managers at a cooperative.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagieński S., Zasób organizacyjny rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich sytuacja finansowa, SGGW, Warszawa 2003.
  2. Bajan K., Niektóre problemy rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, [w:] Społeczne i ekonomiczne warunki rozwoju RSP, materiały z konferencji naukowej IERiGŻ oraz CZRSP w RKS Buszewko (22-24 września 1987 r.), Wydawnictwo Spółdzielcze CZS "Samopomoc Chłopska", Warszawa 1988.
  3. Cholewicka-Goździk K. (red.), Marketing w agrobiznesie: materiały dla studentów akademii rolniczych, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 1997.
  4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Mazurkiewicz E. (red.), Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Polsce Ludowej, Państwowe Wydawnictwo Rolne i Leśne, Warszawa 1988.
  7. Mierzwa D., Miejsce spółdzielczości w systemie społeczno-gospodarczym Polski i szanse jej rozwoju, [w:] Agrobiznes 2006: konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. T. 2, red. S. Urban, AE, Wrocław 2006.
  8. Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie: podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław 2003.
  9. Pudełkiewicz E., Samorząd a efektywność ekonomiczna i społeczna w RSP, IERiGŻ, Warszawa 1990.
  10. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy Prawo spółdzielcze, DzU 2008 nr 163, poz. 1014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu