BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Funkcjonowanie zespołów wspomagających realizację funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych : wyniki badań empirycznych
Functioning of the Teams Supporting Human Resources Function of Polish Capital Groups : Overview of Empirical Studies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (3), 2010, nr 114, s. 43-49, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Funkcja personalna, Praca zespołowa, Zarządzanie projektem
Capital group, Personal function, Team work, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wnioski i postulaty wynikające z przeprowadzonych badań powinny zostać poddane dalszej weryfikacji. Procesy koncentracyjne, prowadzące do powstania grup kapitałowych, wciąż się bowiem nasilają. Jednocześnie, zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce gospodarczej, coraz większe znaczenie w osiąganiu celów organizacji przypisuje się zasobom ludzkim. Dalszy brak świadomości kierownictwa grup kapitałowych o randze funkcji personalnej może spowodować, że wskazane w artykule problemy będą się nawarstwiać. Warto zatem kontynuować badania w tym obszarze, zwracając szczególną uwagę na kwestię osiągania synergii w obszarze funkcji personalnej oraz na zidentyfikowanie narzędzi, które mogą tę synergię zapewnić. Jak się wydaje, powoływanie zespołów w obszarze realizacji tej funkcji może odgrywać dla niej rolę integrującą.(abstrakt oryginalny)

Regardless of the way of defining the personnel function in the literature, its importance in the view of organizational aim realization is always stressed. There are no premises not to transfer this trend onto capital groups, although this is properly reflected neither in empirical studies nor in Polish and foreign literature. Studies conducted on Polish capital groups show deficiencies resulting largely from the lack of unified approach to the operation of the holding. This is reflected in their personnel sphere. Based on the results of the empirical research and bibliography the aim of this paper is to present a possible to integration personnel function by using in practice two forms of team working. The author indicates the possible benefits and conditions of cooperation to create a team which will achieve success in personnel sphere of Polish capital groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007.
  2. Kreft Z., Organizacja spółki naczelnej w strategicznym holdingu zarządzającym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
  3. Kreft Z., Synergia i symetria potencjałów i uprawnień podmiotów struktury holdingowej, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 5.
  4. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert JR. D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
  6. Sztompka P, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Warszawa 2002.
  7. Trocki M., Gołąb P, Formy zarządzania grupą kapitałową, [w:] Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wydawnictwo WSAiB w Gdyni, Gdynia 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu