BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janecki Ryszard
Tytuł
Wybrane aspekty organizacji obsługi regionalnych przewozów pasażerskich w świetle badań
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, 2003, s. 101-120
Słowa kluczowe
Transport regionalny, Finansowanie inwestycji transportowych, Transport publiczny
Regional transport, Financing transport investments, Public transport
Abstrakt
Zaprezentowano stan publicznego regionalnego transportu pasażerskiego na rok 2003. Omówiono organizację transportu, popyt na rynku regionalnych przewozów pasażerskich oraz kształtowanie otwartego rynku przewozów regionalnych z regulowaną konkurencją. Przeanalizowano również koncepcję obsługi regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekspertyza stanu istniejącego elementów systemu transportowego oraz ogólny zarys polityki transportowej województwa katowickiego z uwzględnieniem aspektów prawnych. Praca naukowo-badawcza Instytutu Transportu Politechniki Śląskiej. Red. R. Janecki. Katowice 1998
  2. R. Janecki: Identyfikacja podstawowych problemów regionalnego transportu zbiorowego na obszarze województwa małopolskiego. W: Przeprowadzenie badań potrzeb przewozowych mieszkańców województwa małopolskiego, określenie regionalnych potoków pasażerskich i opracowanie systemu obsługi pasażerskiej województwa. Synteza opracowania. Red. W Starowicz. Kraków 2002
  3. R. Janecki: Zasady opracowania i koordynacji rozkładów jazdy w regionalnej komunikacji autobusowej na obszarze województwa małopolskiego. Praca naukowo-badawcza. Politechnika Śląska, Katowice 2001
  4. Janecki R. Bryniarska Z., Starowicz W.: Zakres systemu obsługi pasażerskiej województwa na przykładzie województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe Techniczne Oddziału Krakowskiego SITK, Nr 53 (Zeszyt 102) Kraków 2002
  5. R. Tomanek: Finansowanie Transportu pasażerskiego. W: Przeprowadzenie badań potrzeb przewozowych mieszkańców województwa małopolskiego, określenie regionalnych potoków pasażerskich i opracowanie systemu obsługi pasażerskiej województwa. Synteza opracowania. Red. W Starowicz. Kraków 2002
  6. R. Tomanek: Wpływ integracji ekonomicznej na funkcjonowanie rynków transportu miejskiego w Polsce. „Transport Miejski” 2001, nr 12, s. 3
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu