BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomanek Robert
Tytuł
Liberalizacja transportu miejskiego w Polsce na tle polityki transportowej Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, 2003, s. 195-211
Słowa kluczowe
Transport miejski, Liberalizacja transportu, Polityka transportowa
City transport, Transport liberalization, Transport policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polityczne i ekonomiczne zmiany podjęte w Polsce w 1989 r. spowodowały, że poszczególne gałęzie gospodarki coraz ściślej wiążą się z gospodarką światową. Wpływ zjawisk o zasięgu międzynarodowym na systemy transportowe (także transportu miejskiego) w Polsce zwiększa się w miarę postęp integracji ekonomicznej, głównie integracji z Unią Europejską. Dla transportu miejskiego, który w Polsce funkcjonuje na względnie odizolowanych rynkach lokalnych i jest poddawany licznym regulacjom, duże znaczenie będzie miała zgodna z polityką transportową UE, liberalizacja rynków transportowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Y. Amsler: Organization institutionnelle et financement des transports publics en Europe. „Revue Générale des Chemins de Fer" 1996, nr l.s.21-35
 2. D. Bayliss: The role and organization of the private sector in Great Britain. W: Urban Transport Seminar for Eastern and Central European Countries. Paris, 18-22 September 1995
 3. J. Buniewicz: Transport w narodowej strategii integracji. „Przegląd Komunikacyjny" 1997, nr 7-8, s. 6-10
 4. J. Cartledge: Privatising public transport. The British experience. „Public Transport International" 2001, No 1, s. 18-23
 5. J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 1998, s. 79-108
 6. J. Duraj: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1994, s. 131-135
 7. T. Griffiths, R. Evans: The costs and benefits of enlargement of the EU in the transport sector. W: European Transport Conference 2000. Proceedings of Seminar A: Planning for Transport in Europe. AET, Cambridge, 11-13 września 2000 r. Vol. P436, s. 23-24
 8. J.V. Groenendijk: Pomysły liberalizacyjne w Unii Europejskiej. W: Miejska komunikacja zbiorowa - szansę i zagrożenia. Materiały pokonferencyjne z lat 1998-2000. Polski Klub Ekologiczny, Wrocław 2000, s. 54-55
 9. Komunikacja miejska w liczbach. Dane za 1998 r. IGKM, Warszawa 1999
 10. Komunikacja miejska w liczbach. Dane za 1999 r. IGKM, Warszawa 2000
 11. D. Krzemińska: Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 187-189
 12. Livre Blanc. La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix. Commission Européenne. Brussels 2001
 13. Narodowy Program Przygotowania Członkostwa. Polityka transportowa. Rada Ministrów, Warszawa 26 kwietnia 2000 r.
 14. L. De Palacio: O nowej polityce transportowej Unii Europejskiej. „Przegląd Komunikacyjny" 2001, nr 2, s. 1-3
 15. Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej. Red. M. Baltowski. PWN, Warszawa 2002
 16. Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską. Rada Ministrów, Warszawa 26 lipca 2000 r.
 17. M. Rataj: Deregulacja i koncesjonowanie w transporcie zbiorowym na obszarach zurbanizowanych. „Transport Miejski" 1997, nr 2, s. 16-23
 18. Roczniki statystyczne GUS za lata 1990-1999
 19. E.S. Savas: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992, s. 11-18
 20. M. Schwaiger: Authorities tendering in public transport. W: Konferencja UITP „Zmiany zachodzące na rynku europejskim a przemysł globalny". Łódź 2002, http://www.uitp.com
 21. M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1996, s. 191-196
 22. P. Tamowicz: Prywatyzacja usług komunalnych. Przegląd doświadczeń zagranicznych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk 1990, s. 21-23
 23. W. Weidenfeld, W. Wessels: Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Wyd. „Wokół nas", Gliwice 1995, s. 256-260
 24. J. Werner: The current state of organisation and finance of public transport in Europe. Seminar Committee for Organising Authorities in the UITP, U1TP, Munich 2001. http://www.uitp.com
 25. P. White: What profit margins are required for the local bus industry in Britain? „Public Transport International" 2000, nr 6, s. 12-14
 26. W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1994, s. 172-176
 27. O. Wyszomirski: Funkcjonowanie zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie Leeds i Sheffield. Cz. I i II. „Transport Miejski" 2001, nr 5 i 6
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu