BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mirek Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce : (na przykładzie rynku wód mineralnych)
Changes in Distribution Channels in Poland : (on the Example of the Market for Mineral Water)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, numer specjalny, maj, s. 159-169, tabl., rys.
Słowa kluczowe
Kanały dystrybucji, Redukcja kosztów, Rynek napojów bezalkoholowych, Sieci handlowe
Distribution channels, Costs reduction, Non-alcoholic beverages market, Chain stores
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany zachodzące w dystrybucji wód mineralnych są zbieżne z ogólnymi przemianami dystrybucji. Producenci wód mineralnych wykorzystują w swoich strategiach wiele różnych kanałów dystrybucji, często łącząc ze sobą alternatywne formy rozprowadzania własnych produktów. Na rynku wód mineralnych występuje tendencja do skracania kanałów dystrybucji, przejawiająca się w ograniczaniu bądź zupełnej eliminacji ogniw pośrednich. Działania takie mają za zadanie ograniczenie kosztów, a tym samym wzrost atrakcyjności cenowej. Pomimo różnych niedogodności negocjacyjnych, wielu producentów decyduje się na współpracę z dużymi sieciami handlowymi, sprzedając swoje wody nie tylko pod marką producenta, lecz także często pod markami własnymi sieci, z którymi współpracują. (fragment tekstu)

The changes occurring in distribution of mineral water are convergent with distribution overall transformations. Producers of mineral water use in their strategies many various distribution channels, often combining with one another alternative forms of distribution of own products. In the market for mineral water, there is the tendency to cut short the distribution channels, manifesting itself in reduction or complete elimination of intermediary links. Such actions are aimed at cost reduction, hence, growth in price attractiveness, Despite various negotiation-related drawbacks, many manufacturers decide to enter cooperation with large trade chains, selling their water not only under the producer's brand but also often under private brands of the chains, with which they cooperate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Badowski, Wieloformatowe strategie sprzedaży, jako główny trend rynkowy w polskim handlu detalicznym. Szanse i wyzwania w rozwoju wieloformatowego handlu detalicznego, www.hurtidetal.pl/c_article_more,php/aid,702/title,Wieloformatowe-strategie-sprzedazy-jako-glowny-trend-rynkowy-w-polskim-handlu-detalicmym.-Szanse-i-wyzwama-w-rozwoju-wieloformatowego-handlu-detalicznego.-/place,img/.
 2. B. Borusiak, M. Sławińska Dynamika procesów dystrybucji. Determinanty - strategie - tendencje zmian, w: Marketing - przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, t. II, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, A. Styś, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000, s.15.
 3. A. Czubała. Dystrybucja produktów, P WE, Warszawa 2001, s. 149-154.
 4. H. Górska-Warsewicz, Strategie cenowe na rynku produktów żywnościowych, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 12, s. 6.
 5. Hipermarkety przegrywają z małymi sklepikami, "Gazeta Wyborcza" z 15.12.2008 r. (www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/hipermarkety-przegrywaja-z-malymi-sklepikami,9804.html).
 6. U. Kłosiewicz, B. Słomińska, Handel artykułami żywnościowymi w Polsce w ocenie ekspertów, Polskie Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 1999, s, 45-46.
 7. U. Kłosiewicz-Górecka, Rozwój marek własnych w Polsce. "Handel Wewnętrzny" 2007, nr 4-5, s. 14-15.
 8. A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 26-27.
 9. Logistyka dystrybucji, pod red. K. Rutkowskiego, Difin, Warszawa 2002, s, 25.
 10. E. Maleszyk, S, Tajner, Formy koncentracji kapitałowej i funkcjonalno-przestrzennej w handlu, w: Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport roczny, pod red. U. Kłosiewicz-Góreckiej, IBRKK, Warszawa 2008.
 11. J. Nowak, Woda się leje..., "BOSS Gospodarka" 2002, nr 41(456).
 12. B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001, s. 38.
 13. J. Pindakiewicz, Marki dystrybutorów w tworzeniu wartości dla klientów, w: Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, pod red. J. Szumilaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 162.
 14. Prywatne marki detalistów w Polsce 2006. Raport PMR (cyt. za: U. Kłosiewicz-Górecka, Znaczenie i rozwój marki własnej na polskim rynku, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju, pod red. G. Rosy, A. Smalec, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2008, nr 25, s. 240).
 15. Sieci handlowe stawiają na własne marki, www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/sieci;handlowe;stawiaja;na;wlasne;marki,42,0,385322.html z dn. 27.11.2008 r.
 16. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008, s. 234.
 17. B. Słomińska, S. Tajer, Kanały dystrybucji artykułów konsumpcyjnych, w: Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport roczny, pod red. U. Kłosiewicz-Góreckiej, IBRKK, Warszawa 2008, s. 163.
 18. Z. Spyta, Kanały dystrybucji Kształtowanie relacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008, s. 164.
 19. D. Surówka-Marszałek, G. Śmigielska, Innowacje w handlu polskim i warunki ich adaptacji, w: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, pod red A. Szromnika, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelinstitut e,V. w Kolonii, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 20. A. Szromnik, Hurt typu " cash and carry" - geneza, cechy i uwarunkowania zmian, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2008, nr 757, s. 8-9.
 21. A. Szromnik, Prawidłowości przemian strukturalnych handlu hurtowego - próba uogólniania i projekcji, w: Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, pod red. J. Szumilaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 128.
 22. P. Zieliński, Rynek wody w Polsce, "Źródło. Wody mineralne i napoje" 2000, Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł rozlewniczy", s. 38-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu