BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słomińska Bożena (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Sektor usług w Polsce : stare i nowe dylematy
The Service Sector in Poland : Old and New Dilemmas
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, numer specjalny, maj, s. 3-14, tabl., rys.
Słowa kluczowe
Gospodarka usług, Sektor usług, Innowacje w usługach, Zatrudnienie w usługach, Rozwój społeczno-gospodarczy
Services economy, Services sector, Innovations in services, Employment in services, Social economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna polska gospodarka przyjmuje coraz więcej znamion gospodarki usługowej. Świadczy o tym poziom wielu mierników charakteryzujących udział przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową w procesach gospodarowania. Istotne dla dalszego rozwoju gospodarczego stają się więc szczegółowe analizy sektora usług, przede wszystkim analizy strukturalne w przekroju poszczególnych sekcji usług (nie wszystkie bowiem usługi przyczyniają się w jednakowym stopniu do dynamizowania gospodarki), a także analizy warunków funkcjonowania i dalszego rozwoju sektora. Celem artykułu jest prezentacja dylematów rozwojowych sektora usług oraz szans, jakie rozwój tego sektora stwarza w dziedzinie dynamizowania gospodarki. (fragment tekstu)

The contemporary Polish economy adopts more and more signs of the service economy. This is manifested by the level of measures describing the share of service-providing enterprises in the processes of economic development. At the same time, many factors have still been slowing down development of the service sector, thus causing a weaker stimulation of the economy at the side of this sector. The objective of this article is to present development-related dilemmas of the service sector and changes occurring in this sector's structure as well as effects resulting there from for the economic growth, The grounds for analyses and assessments are set by materials of the Central Statistical Office and of other research centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Drzazgowski, Aplikacje, bez których firmy się nie obejdą, "Gazeta Prawna" z 8.05.2008 r.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw z sektora usług w latach: 1997-1999, 2001-2003, 2004-2006, GUS, Warszawa 1999, 2003, 2006.
 3. I.J. Janowska, Kapitał ludzki a struktura sektora usług, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, pod red. nauk, D. Kopycińskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 4. L. Kuczewska, Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, IRWiK, Warszawa 2006.
 5. Ożywienie na rynku zewnętrznej obsługi IT, "Rzeczpospolita" z 25.03.2008 r.
 6. Raporty Doing Business Banku Światowego (cyt. za: Usługi w Polsce 2002-2007, IBRKK, Warszawa 2008).
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa 2008.
 8. Usługi w Polsce 2002-2007, IBRKK, Warszawa 2008.
 9. G. Węgrzyn, Miejsca pracy w sektorze usługowym-aktualne tendencje, w; Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, pod red. nauk. A. Panasiuka, K. Rogozińskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2008, nr 20, t. 1.
 10. Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, GUS, Warszawa 2008.
 11. Wywiad z P. Wojciechowskim, prezesem zarządu PAIiIZ w "Gazecie Prawnej" z 3.12.2008 r.
 12. Zagraniczne inwestycje w Polsce w 2006 roku, NBP, Warszawa 2008 (cyt. za: Usługi w Polsce 2002-2007, IBRKK, Warszawa 2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu