BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fila Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w "nowej gospodarce" na przykładzie Niemiec
Financing Small and Medium Sized Enterprises in the New Economy in the German Case
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 188, s. 133-151
Tytuł własny numeru
Banki a rozwój gospodarki
Słowa kluczowe
Nowa Gospodarka, Finansowanie przedsiębiorstwa, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Inwestycje kapitałowe, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
New Economy, Financing enterprises, Business activity lending, Capital investments, Foreign capital in enterprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) z reguły charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem kapitału własnego. W związku z tym możliwość pozyskania kapitałów obcych ma większe znaczenie dla tego sektora niż dla dużych przedsiębiorstw. W Niemczech głównymi dostawcami kapitału obcego są banki, kredyty zaś - podstawowym instrumentem finansowania. Szczególnie dla MSP ważne jest istnienie efektywnego dla nich systemu bankowego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie struktury finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech oraz ukazanie zmian, jakie niesie dla nich „nowa gospodarka", a więc nowe warunki i wymagania w stosunku do banków i rynków kapitałowych. (fragment tekstu)

For the purpose of this article is presentation the financing structure in the small and medium sized enterprises (SME) in Germany and underline changes, which brings the vision of the new economy. New economy is involved in progress of information and communication technologies (ICT), which sooner or later touch every enterprises. The competitive position in international market depends on following the new trends. On the other hand, activities connected with ICT require significant expenditure and capital. Development of SME depends on the changes in financial environment. Traditional bank credits are engaged in huge part of financing SME's structure in Germany. But new economy offers new conditions of financing. The venture capital plays the important part in this case as well. If the banks want to save their position in the future, they should be open for new ways of supporting capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Bernet, Ch. L. Denk, Finanzierungsmodelle für KMU, Verlag Paul Haupt, Bern 2000, s. 108-109
 2. M. Bitz, Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poltext, Warszawa 1996, s. 23
 3. Duden, Deutsches Universal Wörterbuch A-Z, 3. Aufl, Dudenverlag, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 1996, s. 672
 4. Duden, Schulerduden Wirtschaft. Ein Lexikon für Schule, Ausbildung und Beruf, Duden-verlag, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 2002, s. 188
 5. W. Gerke, Der Neue Markt, April 1999, H. 4, s. 204
 6. J. Głuchowski, J. Szambelańczyk (red.), Bankowość. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999, s. 147
 7. W. L. Jaworski (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1998, s. 20
 8. D. Harhoff, T. Korting, Lending Relationships in Germany - Empirical Evidence from Survey Data, „Journal of Banking and Finance" 1998, Vol. 22, s. 1317-1353
 9. R. Korneluk, Zdolność kredytowa w świetle bankowego finansowania przedsięwzięć Nowej Gospodarki, „Studia i Prace SGH" 2003, z. 39, s. 19
 10. D.T. Llewellyn, The New Economics of Banking, „SUERF Studies” 1999, No. 5, Amsterdam, s. 59
 11. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro-i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001, s. 38
 12. B. Mikołajczyk, Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, [w:] E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003, s. 161
 13. B. Mikołajczyk, Strategia finansowa Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Wybrane problemy transformacji finansów i bankowości, „Acta Universitatis Lodzdensis" 2002, Folia Oeconomica, nr 161, s. 34
 14. B. Mikołajczyk, P. Podgórski, Fundusze poręczeń wzajemnych - alternatywne źródło zabezpieczeń kredytowych, „Bank i Kredyt", marzec 2003, s. 90-91
 15. W. Skibicki, Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej. Niemiecko-Polski, Wiedza Powszechna, wyd. IV, Warszawa 1997, s. 211
 16. J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997, s. 17
 17. J. Woroniecki J., Nowa gospodarka - ułuda czy rzeczywistość, „Ekonomista" 2002, t. 5, s. 693
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu