BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Procesy dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw handlowych i usługowych
Processes of Diversification of Trade and Service Enterprises' Activities
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, numer specjalny, maj, s. 31-37, tabl.
Słowa kluczowe
Dywersyfikacja, Strategia przedsiębiorstwa, Centra handlowe, Rynek usług pocztowych
Diversification, Corporation strategies, Shopping centres, Postal services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdaniem autora jednym ze sposobów kształtowania strategii działania i strategii marketingowej przez przedsiębiorstwo jest dywersyfikacja działalności. Według autora oznacza to prowadzenie przez przedsiębiorstwa nowej działalności, a więc rozszerzanie lub zwiększanie różnorodności wytwarzanych dóbr i rodzajów świadczonych usług, stosowanych technologii i metod. Autor twierdzi, że dywersyfikacja jest również jednym ze sposobów redukowania ryzyka działalności przez zmniejszenie uzależnienia od jednego produktu, rynku docelowego, wahań koniunkturalnych w ramach danej branży, prowadzi więc bezpośrednio do rozszerzenia zakresu przedmiotowego działania przedsiębiorstwa i może dotyczyć zmian: produktów (usług) wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo, rynków, na których przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty, odbiorców, dostawców, bazy badawczo-rozwojowej, środków finansowania oraz stosowanych technologii.

One of the ways for shaping the strategy for actions and the marketing strategy by an enterprise is diversification of its activities. At trade and service enterprises, it consists in provision by enterprises of completely new services, so far have been a part of the offer of enterprises functioning in other branches and sectors of the economy. In his article, the author discussed the scope of processes of diversification of activities carried out by shopping centres, hypermarkets and operators in the market for post services. He also presented activities carried out by a multi-service provider, i.e. a service organisation with a broad assortment, providing complex services through common service centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kalinowski, K. Lipka, Centra usług wspólnych. Szansa przyciągnięcia kolejnych inwestorów do Polski, www.paiz.gov.pl z dn. 5.01.2009 r.
  2. Kompendium wiedzy o handlu, pod red. M. Sławińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 53.
  3. A. Nalepka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 53-55.
  4. Nowy leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 411.
  5. A. Panasiuk, A. Tokarz, Specyfikacja i klasyfikacja usług, w: Współczesna ekonomika usług, pod red. S. Flejterskiego, A. Panasiuka, J. Perenca, G. Rosy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 44-45.
  6. A. Panasiuk, Usługi pocztowe. Rynek i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 46-50, 126-154.
  7. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 264.
  8. B. Pokorska, E. Maleszyk, Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji, PWE, Warszawa 2005, s. 59-64.
  9. M. E. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1998, s, 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu