BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rupik Katarzyna
Tytuł
Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami sektora odzieży : podstawowe kategorie i modele badawcze
Marketing Management of Clothing Branch Companies : Basic Categories and Research Models
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze, 2004, s. 89-112, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Odzież, Przemysł odzieżowy, Produkcja odzieży, Zarządzanie wartością
Marketing, Clothing, Clothing industry, Clothing manufacturing, Value management
Abstrakt
Omówiono koncepcje marketingu producentów odzieży oraz model systemu rynku w polskiej branży odzieżowej. Opisano strategiczny, taktyczny i operacyjny wymiar kreowania i realizowania wartości w tym sektorze oraz kryteria oceny procesu marketingowego. Przedstawiono modele struktury organizacji przedsiębiorstw sektora odzieży, a także komplementarne metody zarządzania i najlepsze praktyki marketingowe w tym sektorze.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 2. Gierszewska G, Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa 1994.
 3. Grzega U.: Kształtowanie się konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych na ile uwarunkowań rynkowych. AE, Katowice 2001.
 4. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 5. Koźmiński K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa 1989.
 6. Krzyżanowska M.: Tożsamość orientacji przedsiębiorstwa. „Marketing i Rynek" 2002, nr 3.
 7. Marketing usług. Red. A. Styś. PWE, Warszawa 2003.
 8. Morgan G: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1999,
 9. Penc J.: Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 10. Rupik K.: Orientacje strategiczne producentów odzieży na polskim rynku. AE, Katowice 2004.
 11. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 12. Żabiński L.; Przesłanki rewizji ,,klasycznych" koncepcji marketingu. W: Przedsiębiorstwo. Marketing. Strategie. Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice 1995.
 13. Żabiński L.: Metafory organizacji jako podstawa identyfikacji i analizy orientacji marketingowej przedsiębiorstwa (na wybranych przykładach). W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 14. Żabiński L.: Obrazy marketingu w jego paradygmatach. W: Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska i A. Styś. Materiały kongresowe. T. L Prace Naukowe nr 852. AE, Wrocław 2000.
 15. Żabiński L.: Podstawowe koncepcje marketingu i ich paradygmaty. W: Modele strategu marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe, Red. L. Żabiński. AE, Katowice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu