BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiechoczek Joanna
Tytuł
Rynek i marketing producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych : analiza tematyki specjalizacji badawczej
A Market and Marketing of Consumer Durables Producers : an Analysis of a Subject of Research Specialisation
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze, 2004, s. 113-150, bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Dobra konsumpcyjne, Rynek dóbr konsumpcyjnych, Zarządzanie
Marketing, Consumer goods, Consumer goods market, Management
Abstrakt
Omówiono podstawy identyfikacji i klasyfikacje trwałych dóbr konsumpcyjnych. Opisano koncepcje marketingu producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych oraz modele produktu marketingowego w tym sektorze w różnych koncepcjach marketingu. Dodatkowo przeanalizowano związki koncepcji marketingu trwałych dóbr konsumpcyjnych ze szkołami zarządzania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I.: Strategies for Diversification. „Harvard Business Review" 1957, October-November.
 2. Bielert P.: Gewinnorientierte Planung der Produktqualität. Gabler Verlag, Wiesbaden 1997.
 3. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 4. Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 5. Chwistecka-Dudek H.: Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. AE, Katowice 1993.
 6. Cravens D.W., Hills G.E., Woodruff R.B.: Marketing Management. IRWIN, Homewood, Illinois 1987.
 7. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. PWN, Warszawa 1997.
 8. Doyle P.: Marketing wartości. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 9. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. AE, Kraków 1994.
 10. Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa. PETEX Sp. z o.o., Katowice 1994.
 11. Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999.
 12. Fritz W., von der Oelsnitz D.: Marketing. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln l996.
 13. Gajewski S.: Zachowania się konsumenta a współczesny marketing. UŁ, Łódź 1994.
 14. Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996.
 15. Garrette B., Dussauge P: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1996.
 16. Geisbusch G.H., Wesser-Krell L., Geml R.: Marketing. Landsberg am Lech 1987.
 17. Gierszewska G, Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1997.
 18. Główczyk J.: Uniwersalny słownik ekonomiczny. Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2000.
 19. Gołębiewski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2 001.
 20. Herrmann A.: Produktmanagement. Verlag Vahlen, Munchen 1998.
 21. Karnitselmig M., Kerwin K., Carlisle K., Armstrong L.: Cyfrowe cztery kółka. „Business Week Polska" 2000, nr 5.
 22. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 23. Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 24. Kotler Ph.: Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner &Ska, Warszawa 1994.
 25. Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 2001.
 26. Krawczyk S.: Logistyka w zarządzaniu marketingiem. AE, Wrocław 2000.
 27. Kreikenbaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1996.
 28. Lambin J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe. PWN, Warszawa 2001.
 29. Levitt Th.: Marketing Success through Differentiation - of Anything. „Harvard Business Review" 1980, January-February.
 30. Levitt Th.: The Globalization of Markets. „Harvard Business Review" 1983, June-July.
 31. Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
 32. Mazurek-Łopacińska K.: Ewolucja orientacji na klienta w działaniach marketingowych firm. „Marketing i Rynek" 1996, nr 5.
 33. Meffert H.: Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Verlag Gabler, Wiesbaden 1998.
 34. Mruk H., Rutkowski I.P.: Strategia produktu. Warszawa 1999.
 35. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 36. Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 37. Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 38. Penc J.: Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Placet, Warszawa 1995.
 39. Penc J.: Sukces rynkowy produktu. „Marketing w Praktyce" 1996, nr 3.
 40. Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. AE, Wrocław 1999.
 41. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 42. Podstawy marketingu. Red. J. Altkora. Instytut Marketingu, Kraków 1997.
 43. Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1994.
 44. Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 45. Rudnicki L.: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
 46. Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa 1978. T. I.
 47. Słownik wyrazów bliskoznacznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1999.
 48. Stanton W.J.: Fundamentals of Marketing. Mc. Graw-Hill Book Company 1981.
 49. Steinmann H., Schreyogg G: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 50. Strategie marketingowe. Red. W. Wrzosek. SGH, Warszawa 2001.
 51. Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 52. Voeth M.: Gruppengutermarketing. Einordnung und Konzeption. „Marketing. ZFP" 2002, Nr2.
 53. Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 54. Zarządzanie produktem. Red. B. Sojkin. PWE, Warszawa 2003.
 55. Zorska A.: Ku glabalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu