BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieżel Małgorzata
Tytuł
Zarządzanie marketingowe w usługach bankowych : analiza węzłowych kategorii i problemów badawczych
Marketing Management in Banking Services : an Analysis of Principal Categories and Research Problems
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze, 2004, s. 187-270, bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie marketingowe, Usługi bankowe, Sektor bankowy, Planowanie marketingowe, Strategia marketingowa
Marketing management, Banking services, Banking sector, Marketing planning, Marketing strategy
Abstrakt
Scharakteryzowano koncepcję marketingu bankowego oraz system i sektor bankowy w Polsce. Przedstawiono model procesu marketingowego na rynku bankowym oraz model procesu konkurowania w tym sektorze. Opisano projektowanie i planowanie marketingowe w bankach oraz nowoczesne metody zarządzania w sektorze bankowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballantyne D.: Internal relationship marketing: a strategy for knowledge renewal. „The International Journal of Bank Marketing" 2000, Vol. 18, No 6.
 2. Bankowość. Red. J. Głuchowski i J. Szambelańczyk. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1999.
 3. Bendell T., Boulter L.: Benchmarking. Jak uzyskać przewagę konkurencyjną. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 4. Garczarczyk J.: Jakość usług jako jeden z elementów marketingu bankowego. W: Marketing - Przełom wieków. Paradygmaty, zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś. T, 2. AE, Wrocław, Jelenia Góra 2000.
 5. Gross L.: Elite customers move the most, Account switching study shows. „American Banker" 1987, October 5.
 6. Grudzewski W., Dolińska M.: Rozwój marketingu relacji. „Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 2.
 7. Grudzewski W,: Benchmarking w przedsiębiorstwie. W: Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W. Grudzewski i J. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 8. Harasim J.: Bankassurance -czynnik sukcesu. „Marketing w Praktyce" 2001, nr 8.
 9. Harasim J.: Bankassurance. Strategia wzajemnych korzyści. „Marketing w Praktyce" 2001, nr 7.
 10. Kocięcki L.M.: Balanced Scorecard w bankach i instytucjach finansowych. „Bank" 2002, nr 9.
 11. Kocięcki L.M.: Balanced Scorecard w bankach i instytucjach finansowych. „Bank" 2002, nr 10.
 12. Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 13. Kotler Ph.: Marketing, Analiza, planowanie, Wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 14. Kowalski T.: Banki w Polsce a perspektywa członkostwa w UE. „Bank" 2002, nr 4.
 15. Kozielski R.: Marketing wewnętrzny - współczesne narzędzie konkurowania. „Marketing i Rynek" 2002, nr 12.
 16. Kramer Т.: Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich. Wyzwania i zagrożenia. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody - dylematy. Red. L. Żabiński. AE/PTE, Katowice 1995.
 17. Krzyżanowska M.: Tożsamość orientacji przedsiębiorstwa. „Marketing i Rynek" 2002, nr 3.
 18. Kupczyk A., Korałewska-Mróz H., Czerwonka M.: Radykalne zmiany w firmie, od reengineeringu do organizacji uczącej się. INFOR, Warszawa 1998.
 19. Lafferty B.A., Hult G.T.M.: A synthesis of contemporary market orientation perspectives. „European Journal of Marketing" 2001, Vol. 35, No 1/2.
 20. Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 21. Leśniewski M.: Detal bankowy. „Home & Market" 2002, nr 1.
 22. Leśniewski M.: Dziesięć lat marzeń, „Home & Market" 2001, nr 11.
 23. Martyniak Z., Sanak J.: Wprowadzenie do reengineeringu. „Organizacja i Kierowanie" 1995, nr 3.
 24. Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy. PWE, Warszawa 1996.
 25. Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
 26. Mizerski G: Ewolucja marketingu w bankowości angielskiej i amerykańskiej. „Marketing Serwis" 1997, nr 4.
 27. Musielak P.: Bankowa e-przyszłość. „Home & Market" 2001, nr 6.
 28. Opolski K.: Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem. Olympus CEiRB, Warszawa 1998.
 29. Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H, Beck, Warszawa 2001.
 30. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacje i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 31. Pluta-Olearnik M.: Marketing usług bankowych. PWE, Warszawa 1999.
 32. Przybylski M.: Potencjał rynku usług bankowych w Polsce. „Bank" 2000, nr 11.
 33. Przyszłość należy do bankowości elektronicznej. „Home & Market" 2001, nr 9.
 34. Sekuła Z.: Controlling operatywny. „Przegląd Organizacji" 1998, nr 10.
 35. Sekuła Z.: Controlling strategiczny. „Przegląd Organizacji" 1998, nr 7-8.
 36. Sekuła Z.: Istota controllingu. „Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 3.
 37. Stanton W. J.: Fundamentals of Marketing. McGraw-Hill, New York 1981.
 38. Steinbeck H. H.: Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 39. Szczepańska K.: Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO Sp. z o.o., Warszawa 1998.
 40. Szcześ M., Jakubiec S.: Elektroniczne usługi finansowe - charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 139. Warszawa 2001.
 41. Szymura-Tyc M.: Wartość dla klienta jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W: Marketing - Przełom wieków. Paradygmaty, zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś. T. 1. AE, Wrocław, Jelenia Góra 2000.
 42. Śmiłowski E.: Coraz lepsza reputacja. „Bank" 2000, nr 3.
 43. Śmiłowski E.: Styczeń rozczarował. „Gazeta Bankowa" 2002, nr 8.
 44. Torres-Lutz M.: To nie zmierzch. „Gazeta Bankowa" 2002, nr 5.
 45. Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Red. W. Baka. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 46. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 47. Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 48. Węgrzyn A.: Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa. Antykwa, Wrocław 2000.
 49. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
 50. Zineldin M.: Bank - Corporate Client „Partnership " Relationship: Benefits and Life Cycle. „International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 14, No 3.
 51. Zineldin M.: Bank Strategic Positioning and Some Determinants of Bank Selection. „International Journal of Bank Marketing" 1997.
 52. Żabiński L.: Dylematy teorii i metodyki badań orientacji strategicznej marketingu. W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. Podstawy teoretyczne i metodyczne, kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE/PTE, Katowice 1999.
 53. Żurawik B., Żurawik W.: Nowe formy współpracy na rynku usług finansowych. W: Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu