BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Władysław (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Long-Term Simulation Model for a Knowledge-Based Economy
Źródło
Argumenta Oeconomica, 2010, nr 2 (25), s. 5-23, tab., wykr., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Postęp techniczny, Kapitał ludzki, Modele ekonometryczne
Knowledge-based economy, Technical progress, Human capital, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Development of market economies towards the economies based on knowledge implies the construction of new long-term macroeconometric models. The structure of the new long term W8D model for Poland is presented. Being a complete model, it covers the blocks of equations explaining final demand and the production process as well as financial flows. The equations explain both the long-term relationships and the dynamic adjustments using ECM. The model is of medium-size, including 235 equations, of which 111 are stochastic. They are mostly non-linear, dynamic and compose a simulations system. The consumption and investment function estimates are shown. The paper discusses the notions of extended production function and total factor productivity (TFP). The TFP represents the impacts of new technologies being endogenized, as well as human capital. The discussion covers the measurement issues and explanation of the role of domestic and foreign R&D expenditures, as well as educational expenditures. The price and wages equations as well as incomes explaining the expenditures close the model. The discussion is extended to include proposals to construct new submodels explaining the sectors of research and education and also the ICT industries, as well as the ecological issues.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion, Ph., Howitt, P., Endogenous Growth Theory. Cambridge MA, MIT Press, London 1999.
 2. Barro, R. J., Sala-i-Martin, X., Economic Growth. McGraw-Hill Inc., New York, 1995.
 3. Bärdsen, G., Eitriheim, O., Jansen, E. S., Nymeoen, R., The Econometrics of Macroeconometric Modelling. Oxford University Press, Oxford, 2005.
 4. Bayoumi, T., Coe, D. T., Helpman, E., R&D Spillovers and Global Growth, “Journal of International Economics”, 47, pp. 399-428, 1999.
 5. Benabou, R., Human Capital. Technical Change and the Welfare State, “Temi di discussione del Servizio Studi”, 465. Banca d'Italia, Rome 2002.
 6. Cincera, M., Pottelsberghe de la Potterie, van B., International R&D Spillovers, A Survey, “Cahiers Economiques de Bruxelles”, 169, (I), pp. 1-20, 2001.
 7. Coe, D. T., Helpman, E., International R&D Spillovers, “European Economic Review”, 39, pp. 859-887, 1995.
 8. Colecchia, A., Schreyer, P., ICT Investment and Economic Growth in the 1990s'. Is the United States a Unique Case? A Comparative Study of Nine OECD Countries, “Review of Economic Dynamics”, 3, pp. 408-442, 2002.
 9. Cornwall, J., Cornwall, W., A Demand and Supply Analysis of Productivity Growth, “Structural Change and Economic Dynamics”, 13, pp. 203-229, 2002.
 10. Engelbrecht, H. J., International Spillovers. Human Capital and Productivity in OECD Economies. An Empirical Investigation, “European Economic Review”, 41, pp. 1479- 1488, 1997.
 11. Fuente de la, A., Human Capital and Growth: Some Results for the OECD. Current Issues of Economic Growth, Proceedings of OeNB Workshops, 2, Vienna, 2004.
 12. Garratt, A., Lee, K., Pesaran, M. H., Shin, Y., Global and National Macroeconometric Modelling: A Long-Run Structural Approach. Oxford University Press, Oxford, 2006.
 13. Grossman, G. M., Helpman, E., Innovation and Growth in the Global Economy. MIT Press, Cambridge, 1991.
 14. Grzęda-Latocha, R., Ekonometryczna analiza koniunktury gospodarczej w krajach strefy euro [Econometric Analysis of Business Cycles in Euro-area], „Ekonomista”, (5), pp. 621-640, 2005.
 15. Helpman, E., The Mystery of Economic Growth. Harvard University Press, Cambridge, 2004.
 16. Jorgenson, D. W., Information Technology and the US Economy, “American Economic Review”, 91, pp. 1-32, 2000.
 17. Jorgenson, D. W., Ho, M. S., Strip, K. J., Projecting Productivity Growth. Lessons from the Resurgence, Federal Reserve Bank of Atlanta, “Economic Review”, 87, pp. 1-14., 2002.
 18. Jorgenson, D. W., Ho, M. S., Stiroh, K. J., Lessons for Europe from the U.S. Growth Resurgence, “CES IFO Economic Studies”, 49, pp. 27-47, 2003.
 19. Klein, L. R., Welfe, A., Welfe, W., Principles of Macroeconometric Modelling. North Holland, Amsterdam, 1999.
 20. Lee, G., Direct versus Indirect International R&D Spillovers, “Information Economics and Policy”, 17, pp. 334-348, 2005.
 21. Leeuwen, G. van, Wiel, H. van der, Spillovers Effects of ICT, “CBP Report”, (3), pp. 24-40, 2003.
 22. Lichtenberg, F. R., Van Pottelsberghe, de la Potterie, B., International R&D Spillovers: A Comment, “European Economic Review”, 42, pp. 1483–1491, 1998.
 23. Nahuis, R., Knowledge. Inequality and Growth in the New Economy. E. Elgar, Cheltenham UK, 2003.
 24. Richards, G. R., Endogenous Technological Advance in Econometric Model; Implications for Productivity and Potential Output in the United States, “Economic Modelling”, 17, pp. 13-34, 2000.
 25. Smith, K., What is the 'Knowledge Economy'. Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases, “Discussion Paper”, series 2002-6, The UN University, INTECH, Maastricht, 2002.
 26. Solow, R., Technical Change and Aggregate Production Function, “Review of Economics and Statistics”, 39, pp. 312-320, 1957.
 27. Tokarski, T., Modele wzrostu endogenicznego [Models of Endogenous Growth], (in): Welfe, W. (ed.), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego [Econometric Model of Economic Growth]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001.
 28. Tokarski, T., Podażowe determinanty wzrostu gospodarczego [Supply Determinants of Economic Growth], (in): Welfe, W. (ed). Gospodarka oparta na wiedzy [Knowledgebased Economy]. PWE, Warszawa, 2007.
 29. Welfe, W., Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, [Econometric Models of the Polish Economy]. PWE, Warszawa, 1992.
 30. Welfe, W., Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, [Empirical Models of Economic Growth], “Ekonomista”, (4), pp. 483-499, 2000.
 31. Welfe, W. (ed.), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, [Econometric Model of Economic Growth]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001.
 32. Welfe, W., Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny, [TFP and Technological Progress], „Studia Ekonomiczne”, 36-37, 94-115, 2002.
 33. Welfe, W., Florczak, W., Sabanty, L., Kapitał ludzki i jego endogenizacja [Human Capital and its Endogenization], „Przegląd Statystyczny”, 50, 2, 7-36, 2002.
 34. Welfe, W., Welfe, A., Ekonometria stosowana, [Applied Econometrics]. II edition, PWE, Warszawa, 2004.
 35. Welfe, W. (ed.)., Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej, [Longterm Macroeconometric Model of the Polish Economy W8D-2002], “Acta UŁ, Folia Oeconomica”, 172. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2004.
 36. Welfe, W., Stylized Empirical Model of Economic Growth (in): Welfe, W., Welfe, A. (eds.), Macromodels 2004, “Acta UŁ, Folia Oeconomica”, 190, pp. 109-125. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2005.
 37. Welfe, W., Knowledge Capital and Total Factor Productivity, “Argumenta Oeconomica”, 19 (1-2), pp. 211-235, 2007.
 38. Welfe, W. (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy, [Knowledge-based economy]. PWE, Warszawa, 2007.
 39. Welfe, W., Knowledge Based Economy. New Directions of Macromodelling, “International Advances In Economic Research”, 143, 167-180, 2008a.
 40. Welfe, W., The Structure of a New Long-Term Macroeconometric Model for Poland, “Przegląd Statystyczny”, 55, 5-23, 2008b.
 41. Welfe, W., (ed.), Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy, [Macroeconometric Model of Knowledge-based Economy], „Acta UŁ, Folia Oeconomica”. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2009a.
 42. Welfe, W., (ed.)., Prognozy i scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski [Forecasts and Scenarios of Long-term Development of Polish Economy]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2009b.
 43. Welfe, W. (ed.), Knowledge-based Economies. Models and Methods. P.Lang, Frankfurt/Main, 2009c.
 44. Xu, B., Wang, J., Capital Goods Trade and R&D Spillovers in OECD, “Canadian Journal of Economics”, 32, pp. 1258–1274, 1999.
 45. Zienkowski, L. (ed.), Wiedza a wzrost gospodarczy, [Knowledge and Economic Growth]. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-5835
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu