BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klamut Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Postrzeganie rozwoju regionów przez politykę spójności Unii Europejskiej
Perspective of the Regional Development in Cohesion Policy of the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 95, s. 13-29, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jaka polityka spójności po roku 2013?
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka regionalna UE, Polityka spójności, Strategia lizbońska
Regional policy, EU regional policy, Cohesion policy, Lisbon Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie analizuje zmieniające się uwarunkowania realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na przełomie okresu 2004-2007. Autorka identyfikuje czynniki, które spowodowały konieczność podjęcia reformy polityki spójności w latach 2005-2006. Wprowadzona reforma przyczyniła się do zwrócenia większej uwagi członków Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy, podnoszenie konkurencyjności oraz innowacyjności. Autorka bada konsekwencje wprowadzenia reformy dla realizacji traktatowych zobowiązań polityki spójności, wykorzystując doświadczenia zarówno „starych", jak i „nowych" członków Unii. (abstrakt oryginalny)

The report analyses the evolving circumstances present in the realization of EU cohesion policy between the years 2004 and 2007. Identified are the primary reasons behind the necessity of reforming the policy in the years 2005-2006, which led the member states to increasingly refocus on economic growth, competitiveness and inventiveness. This is followed by the analysis of the consequences of the reform for realization of the cohesion policy treaty obligations. The experiences of both the "new" and "old" members of the European Union are explored. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 2. Bradley R., Evaluating the impact of European Union. Cohesion Policy in Less developed countries and regions, „Regional Studies" vol. 40, nr 2.
 3. Brodecki Z. (red.), Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002.
 4. Communication to the Spring European Council, Working together for growth and jobs - a new start for the Lizbon Strategy, COM (2005), 24 final, 2 lutego 2005 r.
 5. Czwarty Raport na temat Spójności Gospodarczej i Społecznej Unii Europejskiej, Growing Regions, Growing Europe, Communication from the Commission, Luxembourg 2007.
 6. Decyzja Rady z 6.10.2006 w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, 2006/702/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L291/11, 21.10.2006.
 7. Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008, COM (2005) 141 final.
 8. Kotyński J. (red.), Globalizacja i integracja europejska, PWE, Warszawa 2005.
 9. Lucas R., On the mechanics of economic development, „Journal of Monetary Economies" 1995 no 22.
 10. Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 12. Płowieć U., Lizbońska strategia Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, [w:] Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2003.
 13. Wdrożenie Strategii Lizbońskiej. Reformy dla rozszerzonej Unii, Raport Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej 26.03.2004, Komisja Europejska, Bruksela 2004.
 14. Williamson O., Ekonomia instytucjonalna kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 15. Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, COM (2005) 24, Brussels 02.02.2005.
 16. Wzrost czy równość, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu