BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Outsourcing i offshoring - nowoczesne formy świadczenia usług biznesowych
Outsourcing and Offshoring - Modern Forms of Business Services Provision
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, numer specjalny, maj, s. 57-65, tabl., rys.
Słowa kluczowe
Usługi biznesowe, Outsourcing, Offshoring, Globalizacja usług
Business services, Outsourcing, Offshoring, Globalization of services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój komunikacji oraz liberalizacja międzynarodowej wymiany usług sprzyjają powstawaniu nowych form ich świadczenia, wśród których istotne miejsce zajmują outsourcing i offshoring usług biznesowych. Wydaje się, iż te formy świadczenia usług (zwłaszcza offshoring) nie osiągnęły jeszcze punktu szczytowego, a szerokie korzyści z nich wynikające powodują, że należy się spodziewać dalszego wzrostu skali ich wykorzystania. Zdaje się być to prawdopodobne zwłaszcza w Europie, w której wykorzystanie outsourcingu i offshoringu usług biznesowych znacznie odbiega od wykorzystania tego typu usług w USA. (fragment tekstu)

In her article, the author discussed outsourcing and offshoring as modern forms of business service provision, She presented the essence of these notions, their types occurring in the business services as well as the areas of applications and benefits they yield the enterprises that use them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Baruk, Innowacje a usługi doradcze, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 12, s. 96.
 2. E. Calem, P. Tjia, Offshoring Information Technology, Cambridge University Press, New York 2007, s. 10.
 3. M. Corbett, The Outsourcing Revolution. Why It Makes Sense and How to Do It Right, Dearborn Trade Publishing, Chicago 2004.
 4. English Dictionary for Advanced Learners, Macmillan Publisher Limited, London 2006, s. 983.
 5. R. Gabryszak, M. Foremna-Pilarska, Perspektywy offshoringu usług, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 2, s. 18.
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/0ffshoring z dn. 2.01.2009 r.
 7. http://pl.wikipedia,org/wild/Outsourcmg z dn. 2.01.2009 r.
 8. M. Kłos, Outsourcing, nowa usługa rozwijająca się na polskim rynku, "Monitor Unii Europejskiej" 2006, nr 6-7, s. 56.
 9. D.H. Maister, Balancing the Professional Service Firm, w: The Strategy Process, H. Mintzberg, J.B. Quinn, S. Ghoshal (eds), Prentice Hall, London 1998, s. 702-703.
 10. A. Masłowski, Nowe formy usług opartych na wiedzy, "Handel Wewnętrzny" 2005, nr 3, s. 21.
 11. Offshoring 2005, Research Preliminary Findings and Conclusion, New York 2006, s. 40.
 12. K. Rybiński, Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, w: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, pod red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 172.
 13. Rynek wewnętrzny w 1996 roku, GUS, Warszawa 1997, s. 89.
 14. J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 30-31.
 15. T. Wołowiec, Outsourcing usług księgowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 9, s. 47.
 16. Word Investment Report 2004. The Shift Towards Services, United Nations Conference on Trade and Development, New York-Geneva 2004, s. 347.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu