BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruska Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zastosowanie mieszanych statystyk pozycyjnych do charakterystyki małego obszaru
Performing the Mixed Order Statistics to Characterisation of Small Area Sampling
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, 2004, s. 53-76, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka małych obszarów, Struktura ludności, Badania statystyczne
Small area estimates, Population composition, Statistical surveys
Abstrakt
Cechą charakterystyczną badań podpopulacji, zwanych małymi obszarami, jest wykorzystanie informacji pochodzących z próby wylosowanej z całej populacji. Celem wnioskowania jest zwykle oszacowanie odpowiednich parametrów, np. średniej czy wartości globalnej. Efektywność stosowanych estymatorów zależy od ich konstrukcji i liczebności próby dla małego obszaru. Dokładność oszacowania można zwykle zwiększyć, przeprowadzając dodatkowe losowanie i dołączając nowe elementy do próby. W przypadku próby dla małego obszaru nie jest to na ogół możliwe, ponieważ korzystamy z istniejących już baz danych. W celu uzyskania dokładniejszych oszacowań wykorzystuje się także informacje o zmiennych dodatkowych przy konstrukcji estymatorów. W niniejszym rozdziale jest przedstawiona propozycja dołączenia do próby dla małego obszaru wybranych wartości wygenerowanych według rozkładu wyznaczonego na podstawie próby wylosowanej z całej populacji i wykorzystania ich do oszacowania średniej oraz skonstruowania histogramu rozkładu dla badanej zmiennej w małym obszarze. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dol W. (1991). Small Area Estimation. A Synthesis between Sampling Theory and Econometrics. Wolters Noordhoff Groningen.
  2. Domański Cz., Pruska К. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa.
  3. Domański Cz., Pruska K. (2001). Metody statystyki małych obszarów. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  4. Rao J.N.K. (2003). Small Area Estimation, John Wiley & Sons, New Jersey.
  5. Wand M.P., Jones M.C. (1975). Kernel Smoothing. Chapman and Hall, London.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu