BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałków Ireneusz
Tytuł
Polskie przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalizacji gospodarki
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2003, t. 84 (LXXXIV), s. 90-97
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Globalizacja gospodarki, Konsolidacja przedsiębiorstw
Enterprises, Economic globalization, Consolidation of companies
Abstrakt
Globalizacja widoczna jest we wszystkich dziedzinach życia. To proces nieodwracalny i coraz bardziej wszechobecny w każdym sektorze gospodarki. Wiąże ona coraz mocniej firmy i gospodarki różnych krajów i prowadzi do otwierania się ich wzajemnie na siebie. We wszystkich dziedzinach gospodarowania widoczne są tendencje do megakoncentracji firm. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski (red.), Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 307 i in.
 2. Brdulak H.; Gołębiowski: Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, (w: ) Wspólna Europa Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, praca zbiorowa pod red. H. Brdulak i T. Gołębiowskiego, PWE, Warszawa 2001, s. 20 i in.
 3. Gazeta Wyborcza, 1-2.06.2002 Grudzewski W., W., Hejduk I.: Innowacyjność w technologii źródłem przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, IFGN SGH, Warszawa 2002, s. 10 i in.
 4. Grzęda-Łatocha R.: Korporacje międzynarodowe w procesie globalizacji, „Finansista” 2002, nr 9, s. 40-42.
 5. Jasiński A. H.: (red.), Innowacje i transfer techniki w gospodarce Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 147-158 i in.
 6. Kołodko G. W.: Nieludzka twarz globalizacji, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 7, s. 26.
 7. Kuciński K.: Gospodarka globalna, KURPISZ, Poznań 2002, s. 112-125.
 8. Kuterek I.: Nowoczesne technologie informatyczne w energetyce, „Nowy Przemysł” 2002, nr 9, s. 59.
 9. Liberska B.: Udział Polski w procesach globalizacji, (w: ) Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002, s. 331 i in.
 10. Markowski M., A.: Zyski szybsze niż plany, „Businessman” 2002, nr 8, s. 88.
 11. Mika K.: Sześć miliardów straconych nadziei, „Magazyn Finansowy” 2002, nr 2, s.8-9.
 12. Prawo i Gospodarka, 8.02. i 6-7.04.2002.
 13. Puls Biznesu, 8.05.2002.
 14. Rzeczpospolita , 1-2.06.2002.
 15. Starzyk K.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a transfer technologii do polskiej gospodarki, (w: ) K. Budzowski, S. Wydymus (red.), Handel zagraniczny metody – problemy – tendencje, Materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej, część II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s.50-57.
 16. Stasiak D.: Czas na oszczędności, Newsweek Polska” 2002, nr 23, s.60-61.
 17. Stepień J.: Ile państwa w biznesie, „Profit” 2002, nr 10, s. 65.
 18. Styczek D.: Zapomnijcie o etacie, „Business Week”, edycja polska, 2002, nr 9, s.58-63.
 19. Szczodrowski G.: Polski system podatkowy – ocena i możliwości zmian, (w: ) G. Szczodrowski (red.), Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, wydawnictwo Uniwersytetu gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 84-85 i in.
 20. Szymański W.: Globalizacja – wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2001, s. 63-72.
 21. Zakres sektora publicznego w Polsce (pr. zbiorowa), IBnGR, Warszawa 1999, s. 667-686 i in.
 22. Zalega T.: Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej, „Nowe Życie Gospodarcze”, 2002, nr 5, s. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu