BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiak-Rejno Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki motywujące pracowników do pracy w świetle wyników badań empirycznych
Motivators of Employees to Work in the Light of Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (3), 2010, nr 114, s. 50-62, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Efektywność pracy, Zarządzanie doświadczeniem klienta
Human Resources Management (HRM), Work motivation, Motivating employees, Work effectiveness, Customer Experience Management (CEM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa niemalże od zawsze szukają odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób maksymalizować efektywność pracy personelu. Najprościej jest zwrócić większą uwagę na proces motywowania pracowników z wykorzystaniem jak największej liczby środków motywacyjnych. Skuteczność oddziaływania konkretnego motywatora zależy przede wszystkim od jego spójności z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami pracownika jako jednostki. Problemem w zarządzaniu ludźmi jest jednak identyfikacja rzeczywistych motywów skłaniających pracownika do coraz większych wysiłków. Niniejszy artykuł stanowi prezentację wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych, a dotyczących rozpoznania instrumentów motywacyjnych skłaniających ich do efektywnej pracy.(abstrakt oryginalny)

Almost from always enterprises search for the answer to a question in what way to maximize the productivity of the staff. The easiest is to pay more attention to the process of motivating employees with using as wide range of incentives as possible. The effectiveness of an influence motivator depends above all on its cohesion with individual needs and expectations of the employee as an individual. A problem in the human resource management, however, is to identify the real motives for increasing employees effort. This article is the presentation of results of empirical research conducted among post-graduate students concerning recognizing incentive instruments inducing them to effective work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adair J., Anatomia biznesu. Motywacja, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2000.
  2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna i Wolters Kluwer Bussiness, Kraków 2007.
  3. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
  4. Harris P.R., Testy menedżerskie, Centrum Kreowania Liderów, Żyrardów 2008.
  5. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
  6. Zimbardo P.G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu