BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na przykładzie szkół województwa dolnośląskiego
Assessment of Functioning of School Canteens Run by External Entities on the Example of Schools from Lower Silesia Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (3), 2010, nr 114, s. 63-72, rys., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Żywienie zbiorowe, Jakość usług, Gastronomia, Szkolnictwo państwowe
Collective feeding, Quality of services, Gastronomy, State education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Na podstawie wyników badań ankietowych dokonano oceny funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Wskazano, że dyrektorzy szkół coraz chętniej decydują się podpisywać umowy na przygotowanie i serwowanie obiadów w szkołach z podmiotami zewnętrznymi. W opinii uczniów poziom usług firm zewnętrznych nie jest zadowalający, a wśród uwag najczęściej wymieniano: liczbę i wielkość posiłków oraz sposób organizacji pracy stołówek. Wskazano również, że ceny posiłków nie zawsze były podyktowane rzetelną kalkulacją cenową, a wyłącznie wewnętrzną polityką firmy.(abstrakt oryginalny)

On the basis of questionnaire research there is made an assessment how school canteens run by external entities work. It is shown that headmasters are willing to sign contracts for preparing and serving lunch at schools with external entities. In students opinion the level of service of external entities is not satisfactory. Among their complaints the most frequent is: amount and size of meals and the way canteens work is organized. It is also pointed that meals prices is not always based on reliable price calculation but only on the interior politics of a firm.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Leder A., Outsourcing HR: korzyści i zagrożenia dla firm, "Puls Biznesu" 2004 nr 5, s. 30.
  2. Marak J., Metody gromadzenia danych, [w:] Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE, Wrocław 2002, s. 118.
  3. Trocki M., Outsourcing, "Outsourcing Magazine" 2004 nr 1, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu