BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waldziński Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Tradycja jako podstawa spójności regionów Europy : perspektywa ekonomiczno-kulturowa
Tradition as a Fundament of the European Regional Cohesion : an Economic and Cultural Perspective
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 95, s. 259-270, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jaka polityka spójności po roku 2013?
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Polityka spójności
Cultural heritage, Cohesion policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę i ekonomiczno-kulturowe znaczenie tradycji. Omówiono doświadczenia i wyzwania dotyczące tradycji w kontekście spójności regionów Europy.

The problem of the place and role of tradition in the forming of the European regional cohesion is taken up in the paper. The general aim of this research is to answer the following question: what is the influence of tradition on the regional cohesion and development especially in the current context of the global change? Firstly, the author tries to define tradition in relation to the economic and cultural background. Secondly, the meaning of cohesion in all of the EU regions is presented. The conclusion thesis of this paper is that the EU cohesion policy and its internal environment in the regions should focus more on consideration of the role of tradition and building the cohesion, especially after 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyle D., Simms A., The New Economics. A Bigger Picture, Earthscan, London 2009.
 2. Chakraborty S.K., Chakraborty D., Spirituality and Mangement. Means or End? Oxford University Press, Oxford 2008.
 3. Klamut M., Nowa polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, red. M. Lisiecki, H. Ponikowski, KUL, Lublin 2006.
 4. Kłosiński K., Zasada subsydiarności w Unii Europejskiej, [w:] B. Jóźwik, H. Ponikowski (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, KUL, Lublin 2008.
 5. McCleary R.K., Barro R.J., Religia i gospodarka, „Gospodarka Narodowa" 2009, nr 1-2.
 6. Milczarek D. (red.), Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 7. Popławska E., Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 8. Porter M.E., Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntingdon (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 9. Sennett R., The Culture of the New Capitalism, Yale University Press, New Haven London 2006.
 10. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
 11. Waldziński D., Koncepcja trajektorii rozwoju jako przykład metaekonomicznego rozwoju miast i regionów, [w:] M. Lisiecki, H. Ponikowski (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, KUL, Lublin 2006.
 12. Waldziński D., Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, [w:] E. Pancer-Cybulska (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 21, UE, Wrocław 2008.
 13. Wilkin J., Instytucjonalne podstawy rozwoju gospodarczego, „Zagadnienia Ekonomiczne" 2005, nr 3.
 14. Woroniecki P., Gospodarka rynkowa i zasada solidarności, UW-M, Olsztyn 1999.
 15. Żak P. J. (ed.), Moral Markets. The Critical Role of Values in the Economy, Princeton University Press, Princeton Oxford 2008.
 16. Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, PWN, Warszawa 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu