BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Karolina (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji
Mergers and Acquisitions of Telecommunication Companies under Globalization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (3), 2010, nr 114, s. 100-109, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Fuzje i przejęcia, Rynek telekomunikacyjny, Globalizacja
Telecommunication, Mergers and acquisitions, Telecommunication market, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na europejskim rynku telekomunikacyjnym obserwujemy utrzymujący się trend w zakresie fuzji i przejęć. Wybór tych strategii jest związany z deregulacją i liberalizacją rynku telekomunikacyjnego, procesami globalizacji oraz rozwojem zaawansowanych technologii i pojawieniem się innowacyjnych produktów i usług. Artykuł analizuje motywy, uwarunkowania oraz formy transgranicznych fuzji i przejęć przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Większość z nich jest świadoma, że funkcjonowanie na rynku globalnym wiąże się z koniecznością wzmocnienia swojego potencjału przez fuzje i przejęcia.(abstrakt oryginalny)

On the European market we can observe a constant trend in the range of mergers and acquisitions in the telecommunication sector. The choice of these strategies is connected with the deregulation and liberalization processes of telecom market, globalization, the development of advanced technologies and innovative products and services. The paper analyses the motives, circumstances and forms of cross-border M&As within telecom industry. The majority of telecom companies have understood that in order to grow globally M&As are a principal solution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
  2. Hopkins H.D., Cross - order mergers and acquisitions: globar and regional perspectives, "Journal of International Management" 1999 vol. 5.
  3. Le Blanc G., Shelanski H., Merger Control and Remedies Policy in Telecommunications Mergers in the EU and US, Preliminary Draft, 2002.
  4. Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
  5. M&A Telecoms Insight 2009, Analysis and Opinions on Global M&A Activity, PricewaterhouseCoo-pers, United Kingdom 2009.
  6. Park M.C., Yang D.H., Nam C, Ha Y.W., Mergers and acquisitions in the telecommunications industry: myths and reality, "ETRI Journal" vol. 24, no 1, Daejeon 2002.
  7. Pisarkiewicz A., Ochrona konkurencji w telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem doktryny urządzeń kluczowych, [w:] Nowe tendencje w prawie konkurencji UE, E. Piontek (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
  8. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
  9. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategie i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, 2001.
  10. Welfens P.J., Grack C., Telekomunikacja w Europie Zachodniej: liberalizacja, dynamika technologiczna, rozwój regulacji, [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji, A. Szablewski (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu