BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Jak obecnie widzą polską transformację i jej przeszłość ekonomiści z najwyższej półki
The Polish Transformation and its Future Viewed by Economic Gurus
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, nr 6, s. 233-248, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Ocena procesu transformacji, Pracownicy naukowi, Konferencja naukowa
Systemic transformations in the economy, Evaluation of the transformation process, Academic staff, Scientific conference
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono przegląd opinii wyrażonych w trakcie plenarnej debaty VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (Warszawa 2007), poświęcone polskiej transformacji i jej przyszłości. O wyjątkowości tego spotkania, świadczy nie tylko autorytet uznanych wybitnych naukowców, a jednocześnie w większości współautorów procesu transformacji. Wyjątkowe znaczenie miała przede wszystkim tematyka poruszanych przez autorów problemów. Dotyczyły one fundamentalnych kwestii, które decydują o miejscu Polski w gospodarce światowej, jakości życia obywateli i perspektywach rozwojowych przyszłych pokoleń, wynikających z uwarunkowań procesów budowy sprawnych rynków, przemian ustrojowych i związanych z nimi zmian w polityce gospodarczej i społecznej. Znalazły się w niej również kwestie kosztów i korzyści akcesji Polski do Europejskiej Unii Walutowej, wyzwań i zagrożeń rozwojowych Polski związanych z integracją i globalizacja. W debacie tej pojawiły się również różne zalecenia pod adresem dalszych koniecznych reform systemowych, których zwornikiem jest poszukiwanie rozwiązań usprawniających rynki i politykę ustrojową. Tym zaś, co dzieli autorów tych diagnoz i zaleceń, jest hierarchia niezbywalnych wartości, które zabezpieczyć powinien sprawny system ekonomiczny określony przestrzenią ideologiczno-doktrynalną liberalizmu anglosaskiego i europejskiego zdefiniowanego potrzebą harmonizowania kryteriów efektywności ekonomicznej z uznanymi społecznie zasadami sprawiedliwego podziału dochodów. (fragment tekstu)

The paper presents an overview of the opinions expressed during the plenary session of the 8th Congress of Polish Economists (Warsaw 2007), dedicated to the Polish transformation and its future. The author discusses the costs and benefits of the transformation process, the implemented social and economic policies, the role of the external factors related to European integration, destruction processes and the creation of the global system of influence as well as the concept of the social market economy as a social and economic target model for the Polish transformation. The paper also includes critical remarks referring to the views held by the other participants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belka M., Rozszerzenie Europejskiej Unii Walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 2. Gomułka S., Polska transformacja i jej przyszłość. Komentarz do siedmiu prac na VIII Kongres PTE, 29-30 listopada 2007 [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 3. Hausner J., Polityka gospodarcza - wokół dylematów i sporów [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 4. Iskra W., Czynnik ludzki w rozwoju gospodarczym PRL, PWE, Warszawa 1976.
 5. Kaczmarek T.T., Pysz P., Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004.
 6. Kołodko G.W., Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 7. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.
 8. Kowalik T., Polska transformacja a nurty liberalne [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 9. Kukliński A., Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 10. Lipowski A., Polityka gospodarcza jako instrument marketingu politycznego [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 11. Łaski K., Wypowiedź [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 12. Mączyńska E., Społeczna Gospodarka Rynkowa a angloamerykański model gospodarczy. Kontrowersje i nieporozumienia [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwości zastosowania, pod red. W. Bieńkowskiego, M.J. Radły, SGH, Warszawa 2006.
 13. Pysz P., Ordoliberalna myśl ekonomiczna a problemy współczesności [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 14. Rosati D., Wiedza i praca. Dlaczego Unia Europejska traci dystans do Stanów Zjednoczonych? [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 15. Sadowski Z., Od sporu o transformację do strategii rozwoju kraju [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 16. Wilczyński W., Dylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiej transformacji [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
 17. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 18. Woźniak M.G., Dostosowania ilościowe w procesie urynkowienia. Bariery, perspektywy, UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie, Rzeszów 1998.
 19. Woźniak M.G., Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, IBR, Kraków 1993.
 20. Woźniak M.G., Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródło nierówności społecznych. Przypadek Polski [w:] Oblicza nierówności społecznych, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Wrocław 2007.
 21. Zienkowski L., Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach -próba syntezy [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, PWE, Warszawa 2008 (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu