BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bal-Woźniak Teresa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Przesłanki i konsekwencje uznania innowacyjności za kryterium sprawności systemu ekonomicznego
The Reasons for and Consequences of Recognising Innovativeness as a Criterion of the Economic System's Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, nr 6, s. 149-163, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Innowacyjność, Kryteria oceny
Economic efficiency, Innovative character, Evaluation criteria
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest udowodnienie, że postępujący proces globalizacji i trwający proces rozwoju gospodarki opartej na wiedzy wymaga wzbogacenia o innowacyjność poprzez włączenie go w tradycyjny zestaw kryteriów oceny sprawności systemu ekonomicznego. (fragment tekstu)

The paper attempts to prove that the progressing globalization and the on-going process of developing the knowledge-based economy necessitate a re-defining of innovativeness by incorporating it into the traditional set of the criteria for assessing the economic system's efficiency. The innovative potential of the national economy determines the post-industrial economy's effectiveness and competitiveness. Also, it is an indication of the quality of life in all the areas of human existence. There is a need for institutional reforms in Poland which would remove the existing barriers to the economy's innovativeness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Giddens A., Lash S., Reflective Modernisation, Polity Press, Cambridge 1994.
 2. Broadband Internet for All Europeans: Commission Launches Debate on Future of Universal Service, IP/08/1397, Brussels, 25 September 2008.
 3. Co dała i co dać może prakseologia innym dyscyplinom naukowym oraz praktyce, rozmowa redakcyjna, "Prakseologia" 1989, nr 3(104).
 4. Decision of the European Parliament and of the Concil Concering the European Year of Creativity and Innovation (2009), COM(2008) 159 final, Brussels, 28.03.2008.
 5. EIS 2007. European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe. Inno Matrics, Brussels, February 2008.
 6. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 7. Gasparski W., Prakseologia Jerzego Kurnala - od procesów integracyjnych do procesów decyzyjnych, "Master of Business Administration" 2005, nr 4.
 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 10. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. 7, Ossolineum, Wrocław -Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1982.
 11. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. Łukawer E., Między naszymi dążeniami a rzeczywistością [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki, pod red. M.G. Woźniaka, z. 1, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003.
 13. Łukawer E., Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Z historii problemu, AE w Krakowie i PTE, Kraków 2005.
 14. Mansfield E., The Economics of Technological Innovation, Norton, New York 1968.
 15. Mises L. von, Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 16. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 17. Schumacher E.F., Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, PIW, Warszawa 1981.
 18. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 19. Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics" 1956, vol. 39.
 20. Stenogram z posiedzenia Komisji Infrastruktury (nr 43) z 27.05.2008 r., "Biuletyn Kancelarii Sejmu - Biura Komisji Sejmowych" 2008, nr 678/VI kad.
 21. Szpaderski A., Postulat prakseologii jako teorii podstawowej dla nauk organizacji i zarządzania. Przykłady zastosowań, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2.
 22. Tracy B., Oderwać się do ziemi, wywiad, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 10.
 23. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, UNCTAD, Genewa 2005.
 24. Woźniak M.G., Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, Instytut Badań Rynkowych, Kraków 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu