BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dach Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Przemiany współczesnych rynków pracy
Changes on Contemporary Labour Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, nr 6, s. 249-263, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Globalizacja, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Struktura zatrudnienia
Labour market, Globalization, Knowledge-based economy, Information society, Employment structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest uświadomienie, jak globalizacja i dokonujące się przemiany w cyberświecie, zdominowane przez nowe technologie, wpływają na kształtowanie się współczesnych rynków pracy. (fragment tekstu)

The paper discusses the impact of globalization processes on contemporary labour markets. Special attention is given to the role of transnational corporations in the process of corporate internationalization and their impact on the movement of production and trade resources and potential. The author identifies changes in demand for labour in the era of the knowledge- and information-based society. She stresses the need for qualitative changes to education and employment structure, adjusted to the needs of modern societies. Finally, the paper formulates forecasts related to future expectations and possible demand for marketable professions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kw. 2002, GUS, Warszawa 2003.
 2. Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 3. Balcerzak A., Rogalska E., Gospodarka oparta na wiedzy [w:] Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, pod red. G. Wrzeszcz-Kamińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław 2007.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2000-2004, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2006.
 5. Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty, pod red. D. Karnowskiej, M. Szatlach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 6. Geise M., Rynki pracy wobec wyzwań globalnych [w:] Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią, pod red. D. Karnowskiej, M. Szatlach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 7. Jacukowicz Z., Nowy świat pracy [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, pod red. S. Borkowskiej, IPiSS, Warszawa 2004.
 8. Liwiński J., Socha M., Sztanderska U., Wykształcenie a rynek pracy [w:] Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 2000.
 9. Marek E., Migracje zagraniczne i uchodźctwo we współczesnym świecie, "Polityka Społeczna" 1995, nr 3.
 10. Memento statistique de la Suisse 2006, Office federal de la statistique, Neuchâtel 2006.
 11. Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Biała Księga, Gdańsk-Warszawa 2003.
 12. Porter A.L., Zmiany w zatrudnieniu, czyli "odtrudnienie" [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, pod red. L.W. Zachera, Transformacje, Warszawa 1997.
 13. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wy-dawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 14. Reich R.B., Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 15. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2005, 2007.
 16. Sulmicka M., Przeciwdziałanie skutkom starzenia się społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych, "Polityka Społeczna" 2003, nr 7.
 17. Szeliga P., Talenty na czas: spojrzenie poszukiwacza talentów [w:] Inwestowanie w kapitał ludzki, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, GUS, PTE, Warszawa 2007.
 18. Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.
 19. Thurow L.C., Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Helion, Gliwice 2006.
 20. "Top 10" pracowników, "Parkiet" z 23.04.2008.
 21. Węgrzyn G., Gospodarka oparta na wiedzy, a rynek pracy [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach, pod red. K. Piechy, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 22. Węgrzyn G., Zatrudnienie w Unii Europejskiej - aktualne tendencje, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" nr 55.
 23. Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu