BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Włodarczyk Robert W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej
New Phenomena on CEE Labour Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, nr 6, s. 265-285, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Czas pracy, Zatrudnienie, Aktywność ekonomiczna ludności, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Badania naukowe
Labour market, Working time, Employment, Human economic activity, Equal opportunity of developing, Scientific research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem opracowania jest pokazanie nowych zjawisk na rynkach pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (ESW), uwydatniając stopień heterogeniczności rynków pracy poszczególnych krajów tego regionu, a także określenie stopnia opóźnienia i zakresu niedostosowania rynków pracy tych krajów na tle państw UE-15. Z uwagi na tak sformułowany cel badań w drugim punkcie pokazano główne kierunki dyskursu w literaturze nad zmianami na rynkach pracy w krajach ESW. Następnie przeprowadzono analizę empiryczną, której istotą było pokazanie zmian ilościowych w zakresie siły roboczej, w szczególności w obszarze zatrudnienia, aktywności ekonomicznej ludności, bezrobocia, płac i wydajności pracy. Artykuł kończy podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy i wskazano na ewentualne dalsze kierunki badań. (fragment tekstu)

The paper presents the changes on CEE labour markets in 2000-2007. Following the dynamic systemic and economic transformation, CEE labor markets are entering a phase of stability, demonstrating, however, new problems resulting from membership in the EU and engagement in the European Monetary Union as well as certain unchanging factors, interdependencies and institutions which have not been reformed within the framework of the transformation process. The objective of the paper is to present the extent of the heterogeneous character of the particular CEE labour markets as well as to identify the degree to which these countries lag behind EU 15, failing to adjust their labour markets. As part of the empirical analysis, the author discusses changes to the population's professional activities and the issues related to job creation, working hours, the number of people out of work and the lasting character of unemployment as well as the productivity of the labour factor, and the relation between employees' compensation and the achieved level of production output. The conducted analysis indicates large gaps between the particular CEE countries in terms of the evolutions of their labour markets. It also confirms the fact that some of the analyzed countries demonstrate considerable backwardness in the process of the effective management of their labour force. The major problems faced by labour markets in 2000-2007 include high rates of long-term unemployment, low levels of the population's economic activity and employment rates as well as low productivity rates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie Nr 170, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 2. Adamczyk A., Międzynarodowa wymiana siły roboczej - początki globalnego rynku pracy [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, pod red. R. Borowieckiego, M. Kwiecińskiego, WNT, Warszawa 2001.
 3. Adamczyk A., Polityka rynku pracy i finanse publiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. 1, pod red. J. Sokołowskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
 4. Boeri T., Ignacio Conde-Ruiz J., Galasso V., The Political Economy of Flexicurity, "FEDEA Working Papers" 2006, nr 2006-15.
 5. Boeri T., Keese M., Labour Markets and the Transition in Central and Eastern Europe, "OECD Economic Studies" 1992, nr 18.
 6. Brucker H., Labor Mobility after the European Union's Eastern Enlargement: Who Wins, Who Loses?, "German Marshall Fund Paper Series" 2007, nr 1.
 7. Cazes S., Nesporova A., Flexicurity: A Relevant Approach for Central and Eastern Europe, International Labour Office, Geneva 2007.
 8. Franz W., Central and East European Labour Markets in Transition: Developments, Causes, and Cures, "Discussion Paper" 1995, nr 1132.
 9. Heinegg A., Melzig R., Sprout R., Labor Markets in Eastern Europe and Eurasia, USAID, "Working Paper Series on the Transitions Countries" 2007, nr 6.
 10. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. Schreiner J., Labor Markets in Central, Eastern and Southeastern European EU Member States: General Trends and Migration Effects, Oesterreichische Nationalbank, "Focus on European Economic Integration" 2008, nr 1.
 12. Sorrentino C., Analyzing Labor Markets in Central and Eastern Europe, "Monthly Labor Review" 1992, vol. 115, nr 11.
 13. Węgrzyn G., Flexicurity a nietypowe miejsca pracy [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. 1, pod red. J. Sokołowskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
 14. Wiśniewski Z., Przeciwdziałanie bezrobociu w Europie: polityka rynku pracy czy deregulacja? [w:] Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, pod red. J. Ostaszewskiego, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu