BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudolf Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polskie doświadczenia wyniesione z działalności europejskich rad zakładowych
Polish Experience Gained from European Works Councils Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, nr 6, s. 323-345, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rada zakładowa, Związki zawodowe, Dyrektywy WE
Works council, Trade unions, EC directives
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejskie Rady Zakładowe (ERZ)
European Works Councils (EWC)
Abstrakt
Dyrektywa w sprawie europejskich rad zakładowych (ERZ) była przełomem w demokratyzacji europejskich stosunków przemysłowych. Badania dotyczące polskich przedstawicieli w europejskich radach zakładowych zostały podjęte na długo przed uzyskaniem przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, a więc na długo przed wejściem w życie polskiej Ustawy o europejskich radach zakładowych (Ustawa weszła w życie w maju 2004 roku). Badania wśród polskich członków Rady dostarczały pełnej informacji na temat istoty i zasad funkcjonowania tych rad, na temat ich znaczenia dla polskich zakładów i ich pracowników. Ogólnie rzecz biorąc, jest to pozytywna ocena, aczkolwiek wielu respondentów przedstawiło pewne zastrzeżenia do Rady. Badania dały również wgląd w jaki sposób przedstawiciele Polski są przygotowani do pracy dla Rady w odniesieniu do ich wiedzy, umiejętności językowych i organizacyjnych. W pracy omówiono również krytyczne uwagi i propozycje zmian do Dyrektywy o ERZ i przedstawiono perspektywy rozwoju ERZ w Polsce. (fragment tekstu)

The Directive on European Works Councils (EWCs) was a breakthrough in the democratization of European industrial relations. The Polish representatives had participated in Councils' activities long before the relevant Act was passed by Polish Parliament and enacted in May 2004. The studies among Polish Council members provide ample information on the position of Councils, their nature, appraisal of their activities, etc. Generally, it is a positive assessment, although the respondents bring forward many reservations concerning the Councils. The studies also give insights into how Polish representatives are prepared to work for the Councils in respect of their knowledge, language and organizational skills. Councils' good performance and effectiveness deserve attention. The study also discusses critical remarks and proposed changes to the EWC Directive, and presents the prospects for EWC development in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in European Community, OJ L 080, 23/03/2002.
 2. Gardawski J., Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w Polsce, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
 3. Jagodziński R., Involving European Works Councils in Transnational Negotiations - A Positive Functional Advance in Their Operation Or Trespassing? [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, pod red. S. Rudolfa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 4. Karnite R., European Works Council - Law and Practice (Lativia), "European Industrial Observatory" 2004.
 5. Kerckhofs P., ERZ Facts and Figures 2006, ETUI-REHS, Brussels 2006.
 6. Nieodkryty potencjał Europejskich Rad Zakładowych, Materiały z konferencji, Warszawa, 8 i 9 czerwca 2006 r.
 7. Review of the Directive on European Works Councils. Resolution adapted by the Executive Committee on 2/3 December 1999 (www.etui.org).
 8. Rudolf S., Europejskie Rady Zakładowe. Konsekwencje dla Unii Europejskiej i Polski, "Studia Prawno-Europejskie" 1999, t. 4.
 9. Rudolf S., Polish Representatives of Company Employees in European Works Council, "Comparative Economic Research Central and Eastern Europe" 2000, nr 3.
 10. Rudolf S., Polska reprezentacja załóg pracowniczych w Europejskich Radach Zakładowych [w:] Europejskie Rady Zakładowe. Polskie doświadczenia i perspektywy, Fundacja Promocji Solidarności, Gdańsk 2001.
 11. Skorupińska S., Polskie przedstawicielstwo w europejskich radach zakładowych (ERZ), "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 5.
 12. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych, Dz.U. nr 62, poz. 556.
 13. Wołek A., Modernizacja instytucji [w:] Drogi do nowoczesności. Idee modernizacji w polskiej myśli politycznej, pod red. J. Kloczkowskiego, M. Szułdrzyńskiego, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu