BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kryzys gospodarczy impulsem do przełomu strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Economic Crisis as Impulse for Strategic Breakthrough in Corporate Management
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 41-50, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Economic crisis, Enterprise management, Corporation strategies, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł pokazuje przykłady pozytywnych, proefektywnościowych zmian podjętych w obliczu klimatu gospodarczego panującego w IV kwartale 2008 roku, wprowadzonych w firmie ABC Sp. z o.o (nazwa zmieniona na prośbę zarządu). Zmiany zapoczątkowane w 2009 roku konsekwentnie przedstawiają przedsiębiorstwo na wyższy poziom zarządzania, a ich skala i zasięg sprawiają, że można je zaklasyfikować do kategorii przełomów strategicznych w zarządzaniu. (fragment tekstu)

The economic crisis undoubtedly poses numerous threats to business companies. It requires the flexibility and quick reaction to changes. Not all companies will emerge from it unscathed. However, some of them will treat it as an impulse to introduce brave changes in order to improve management. The article presents a case study of a company to illustrate the process of management system improvement whose scale and scope enables the classification of it in the category of strategic management breakthroughs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Egeman M., Zarządzanie i restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Materiały szkoleniowe, Centrum Prywatyzacji, Warszawa 1998.
  2. Garlin D., Roberto M., Zmiana poprzez perswazję, w: Przywództwo w okresie zmian, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
  3. Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  4. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szansę i ograniczenia, l Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  5. Supernat J., Zarządzanie strategiczne: pojęcia i koncepcje, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1998.
  6. Ściborek Z., Ludzie podczas zmian w organizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
  7. Strategie firm w kryzysie, Raport z badań firmy 4 Results poświęconym zmianom strategii zarządzania w polskich przedsiębiorstwach w okresie kryzysu gospodarczego w 2009 roku, Warszawa lipiec 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu