BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glińska-Neweś Aldona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Prorozwojowe zachowania pracowników polskich przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych
Growth Oriented Behaviour of Employees in Polish Companies : Empirical Research Results
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 71-78, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zachowania pracownika, Przedsiębiorstwo, Badania naukowe
Employees in enterprise, Employee behaviours, Enterprises, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wstępnych wyników przeprowadzonych badań, a w szczególności średnich ocen natężenia pozytywnych zachowań pracowniczych w badanych przedsiębiorstwach. Próba badawcza wynosiła 97 podmiotów, przy czym nie była to liczba ostateczna, bowiem badania prowadzono nadal. Respondentami byli top-menedżerowie (prezesi, dyrektorzy generalni, etc.). (fragment tekstu)

Employees' behaviour is undoubtedly the most precious resource, naturally when compliant with the development plans of the organisation. Based on the preliminary results of the research project being carried out, the article presents deliberations on the intensity and scale of growth oriented behaviours of employees in Polish companies. The basis for the research is a new concept emerging in management sciences focusing on positive phenomena and organisational relations. The article, in particular, analyses behaviours connected with aspiration to perfection, self-development, creativity, focus on strong points, cohesion and involvement in company problems. The intensity of behaviours reflecting these attitudes is generally not high in the examined companies. It indicates the necessity of consideration of appropriate actions in the prepared referential model of organisation potential management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Breakthrough Ideas for 2004: The HER List, "Harvard Business Review", February 2004.
  2. Cameron K. S., Dutton J. E., Quinn R. E., Foundations of Positive Organizational Scholarship, w: Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
  3. Dutton J. E., Glynn M. A., Spreitzer G., Positive Organizational Scholarship w: J. Greenhaus, G. Callanan (red.), Encyclopedia of Career Development, CA Sage, Thousand Oaks 2006.
  4. Oyster C., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
  5. Reymont W, Ziemia obiecana, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu