BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głodziński Eryk (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wpływ hiperkonkurencji na przedsiębiorstwa stosujące podejście zarządzania przez projekty w warunkach kryzysu gospodarczego
Impact of Hypercompetition on Companies Applying Project Management under the Conditions of Crisis
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 79-87, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Elastyczność organizacji
Economic crisis, Enterprise competitiveness, Organisational flexibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie przyczyn oraz wymiarów konkurencji rynkowej wśród przedsiębiorstw, które opierają swoją działalność operacyjną na idei zarządzania przez projekty. Aspekty te powinny być analizowane z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych na rynkach światowych. (fragment tekstu)

The article is to present the causes and size of the corporate market competition among companies basing their operation on the principle of project management. The first part analyses the problems of aspiration to high flexibility, which enables adjustment to the conditions of hypercompetition. Hypercompetition does not occur in the same degree on all markets and in all companies. That is why it is difficult to work out a uniform model of a company policy. It is possible though to determine the hierarchy of adaptation policy. The second part of the article attempts to analyse the development of the idea of project management. It points to the necessity of high specialisation of design teams, their internal integration as well as the liquidation of groups of experts who should be members of design teams. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
  3. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
  4. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009.
  5. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.
  6. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controlling. Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
  7. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu