BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurczyk-Bunkowska Magdalena (Politechnika Opolska), Jungowski Krzysztof (NetLin Group Sp. z o.o.)
Tytuł
Netline Group - model tworzenia i rozwoju współpracy między nauką i biznesem
Netline Group - Model of the Creation and Development of Cooperation Between Science and Business
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 1 (8), s. 5-10, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Nauka, Współpraca
Knowledge transfer, Science, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje opracowany przez firmę NetLine Group model współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego celem jest systematyczne, podzielone na etapy, tworzenie i rozwijanie wspólnych działań prowadzących do korzystnej dla stron wymiany wiedzy. Proponowane podejście ma na celu budowę zaufania między organizacjami. Uznano to za kluczowy czynnik sukcesu współpracy. W określonych dla modelu założeniach podkreśla się wagę oraz znaczenie wspólnego ustalenia i akceptacji celów współpracy każdej ze stron. Zostały one określone dla każdego z etapów modelu. Takie podejście wskazano jako warunek długotrwałych i partnerskich relacji między nauką a biznesem. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a model of cooperation between science and business developed by Netline Group. Systematic and phased creation and development of joint action leading to share knowledge that is beneficial to all parties are its purposes. Such an approach is a basis for building trust between organizations which in this case was identified as the key factors of success. The problem formulated in the paper and the assumptions specific to this model emphasize the importance of mutual agreement and approval of the cooperation outcomes by all parties. It is a condition for long-term partnership that needs to be created between science and business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. European Innovation Scoreboard 2009, European Commission Enterprise and Industry, European Union, 2010.
  2. Klincewicz K., Polska Innowacyjność: Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2008.
  3. Matusiak K., Stawasz E., Jewtuchowicz A., Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
  4. Raport: Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, listopad 2006.
  5. Santarek K., Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa 2008.
  6. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku - dokument ramowy opracowany przez Departament Strategii i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, czerwiec 2007, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/48/2048/20070629_Strategia_Rozwoju_Nauki-_w_Polsce_do_2015.pdf, [14.11.2010].
  7. www.netline.pl, [20.11.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu