BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kronenberg Jakub (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Handel a środowisko : modele ekonometryczne
Trade and the Environment : Econometric Models
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 180, s. 161-174
Tytuł własny numeru
Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Liberalizm handlowy, Ochrona środowiska, Emisja zanieczyszczeń, Rynek emisji zanieczyszczeń
Econometric models, Trade liberalization, Environmental protection, Pollution emission, Pollution emission market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych modeli ilustrujących zależności między handlem i środowiskiem oraz przeprowadzenie syntezy płynących z nich wniosków. Wykorzystane zostaną modele teoretyczne i stosowane. Modele teoretyczne opierają się na zależnościach stworzonych na gruncie teorii ekonomii. Modele stosowane (empiryczne) w większym stopniu niż na teorii, opierają się na danych historycznych. (fragment tekstu)

The interactions between international trade liberalisation and the state of the environment can be illustrated with econometric models. Both theoretical and empirical models can be used. This type of research was mainly developed in the nineties. The first theoretical works did not have many assumptions. Gradually, the models were becoming increasingly sophisticated. On their basis three crucial effects were identified. These include: scale effect (related to the growth of economic activity caused by trade liberalisation), composition effect (reflecting changes in the structure of production caused by specialisation) and technical effect (related to the income growth and changing preferences towards clean environment). Empirical models are based more on historical data which is however difficult to obtain. To create these models it is necessary to adopt the available information. The example is the attempt to quantify the impact of the Uruguay Round trade negotiations on the environment. The final results of this type of research are very sensitive to the changes of variables.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antweiler W., Copeland B., Taylor S., Is free trade good for the environment?, Discussion Paper No 98-11, Department of Economics, University of British Columbia, Vancouver 1998.
 2. Baumol W.J., Oates W.E., The Theory of Environmental Policy, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 3. Cole M.A., Rayner A.J., Bates J.M., Trade liberalization and the environment: the case of the Uruguay Round, „World Economy”, May 1997, vol. 21, No 3, s. 337-347.
 4. Cole M.A., Rayner A.J., The Uruguay Round and air pollution: estimating the composition, scale and technique effects of trade liberalisation, „Journal of International Trade and Economic Development”, September 2000, vol. 9, No 3, s. 339-354.
 5. Cole M.A., Trade liberalisation, economic growth and the environment, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham Northampton 2000, s. 22-23.
 6. Copeland B., Taylor S., North-South trade and the environment, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 109, August 1994, s. 755-787.
 7. Copeland B., Taylor S., Trade and transboundary pollution, „American Economic Review” 1995, vol. 85, s. 716-737.
 8. Dessus S., Roland-Holst D., D. van der Mensbrugghe, Input-based pollution estimates for environmental assessments in developing countries, Technical Paper No 101, OECD, Paris 1994.
 9. GATT, Industrial pollution control and international trade, Geneva 1971.
 10. Hardin G., The tragedy of the commons, „Science”, 1968, vol. 162, s. 1243-1248.
 11. Kiss A., Droit de ľenvironnement, Pedone, Paris 1989, s. 33.
 12. Kronenberg J., Wzrost gospodarczy a środowisko, [w:] Afryka, Azja, Ameryka Łacińska: wyzwania społeczno-gospodarcze w XXI wieku, red. M. Wagué, Multi Print, Warszawa 2002, s. 337-354.
 13. Low P. (red.), International trade and environment, World Bank Discussion Paper 159, The World Bank, Washington DC 1992.
 14. Nordström H., Vaugham S., Trade and environment, WTO Special Studies, Geneva 1999, s. 31-32.
 15. Panayotou T., Globalization and the Environment, Center for International Development Working Paper No 53, Harvard University, July 2000, s. 5.
 16. Rodrik D., Has Globalization gone too far?, Institute for International Economics, Washington DC 1997, s. 46.
 17. Strutt A., Anderson K., Will trade liberalization harm the environment? The case of Indonesia to 2020, Seminar Paper 98-04, Center for International Economic Studies, University of Adelaide, May 1998.
 18. Tobey J., The impact of domestic environmental policies on patterns of world trade: an empirical test, „Kyklos“ 1990, vol. 43, s. 191-209.
 19. World Development Indicators, World Bank, Washington DC 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu